ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

АГРЕГАТІВ І УСТАНОВОК

НА ГОЛОВНУ

ПИТАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ.

1. Класифікація електронагрівальних установок за принципом дії і способом електронагрівання. Переваги, недоліки та галузь застосування їх.

2. Яка роль теплової енергії в одержанні сільськогосподарської продукції і ремонтному виробництві? Опишіть методику визначення економічної ефективності електронагрівання.

3. Охарактеризуйте матеріали, які застосовують для нагрівальних елементів. Де їх застосовують у сільському виробництві?

4. Будова та методика вибору трубчастих нагрівальних елементів.

5. Методика теплового і електричного розрахунку електронагрівальних установок.

6. Принцип дії, будова та галузь застосування електродних нагрівачів.

7. Принцип дії та будова індукційних нагрівачів.

8. Принцип дії і будова електродного нагріву металевих деталей.

9. Принцип дії і будова діелектричних нагрівачів; особливості, переваги та недоліки їх.

10. Принцип дії та будова електродугових нагрівачів. Вимоги до джерел живлення електричної дуги.

11. Принцип дії та будова генераторів струмів високої частоти, які використовують в індукційних і діелектричних установках.

12. Порядок розрахунку елементних водонагрівників.

13. Порядок розрахунку повітронагрівників.

14. Порядок розрахунку електрообігріву парників і теплиць за допомогою стального неізольованого дроту, який прокладають безпосередньо в грунті.

15. Порядок розрахунку електрообігріву парників і теплиць за допомогою стального неізольованого дроту, який прокладають в азбестоцементних або керамічних трубах.

16. Порядок розрахунку електрообігрівання грунту парників за допомогою нагрівальних проводів ПОСХП.

17. Будова і схема керування акумуляційним елементним водонагрівником типу УАП-200 (ВЭТ-200).

18. Будова і схема керування проточним електронагрівником ЭПВ-2А.

19. Принцип електродного нагріву води. Будова електродного котла КЄВ--0,4, основні заходи електробезпеки при експлуатації котла.

20. Пояснити будову і дати технічну характеристику електронагрівника САЗС.

21. Будова і схема керування електродним паровим котлом КЭПР.

22. Будова і схема керування електронагрівачем ВЭП-600.

23. Будова та схема керування електронагрівачем УАП-800.

24. Призначення електрокотельних, їх основне обладнання.

25. Методика визначення потужності електрокалорифера для обігрівання повітря тваринницьких приміщень. Наведіть приклади розрахунку.

26. Методика електрообігріву підлоги. Навести приклад розрахунку.

27. Принцип дії, будова та схема автоматичного регулювання електрокалориферною установкою типу СФОА. Переваги і недоліки таких уствновок порівняно з теплогенераторами.

28. Будова і схема керування електроблудером БП-1А.

29. Найпоширеніші способи електричного обігрівання парників та теплиць. Переваги та недоліки їх.

30. Накреслити схему керування електрообігріванням парників та теплиць, пояснити дію її в автоматичному режимі.

31. Особливості експлуатації парників та теплиць з електрообігріванням.

32. Основні правила техніки безпеки при експлуатації електричних водонагрівників і котлів.

33. Накреслити схему керування холодильною установкою типу МХУ - 8С, поясніть дію в режимі "Лід".

34. Накреслити фрагмент схеми керування інкубатором ИКП-90, пояснити дію системи зволоження.

35. Способи електричного сушіння сільськогосподарської продукції і кормів. Описати їх переваги, недоліки та техніко-економічні показники.

36. Накреслити схему активного вентилювання зерна в бункері. Як визначити розрахункову потужність електрокалорифера?

37. Електротерморадіаційне і високочастотне сушіння зерна. Переваги та недоліки їх.

38. Яке обладнання застосовують для регулювання мікроклімату у сховищах?

39. Електропастерізація молока. Конструкція пластинчастого пастеризатора. Як визначити потужність установки?

40. Призначення, будова, технічні дані електричних печей і сушильних шаф, які застосовують у ремонтних майстернях та гаражах.

41. Установки для електрообігрівання двигунів автомобілів і тракторів взимку. Навести пояснюючі схеми та ефективність їх.

42. Машини для миття вузлів тракторів і автомобілів з електропідігрівом, техніко економічні показники їх.

43. Накреслити схему і описати принцип дії генераторного блока індукційносї установки.

44. Накреслити технологічну схему компенсійного теплового насоса. Переваги та недоліки цих насосів порівняно з компенсійними холодильними установками.

45. Принцип дії, будова та галузь застосування термоелектричних холодильників.

46. Накреслити технологічну схему холодильної установки типу МХУ-8С та пояснити, як охолоджується вода.

47. Установки для регулювання температури овочесховищ. Накреслити технологічну схему автоматичного керування ними.

48. Принцип дії машини очистки і сортування насіння сільськогосподарських культур, в яких використовується електричне поле високої напруги. навести пояснювальні ескізи.

49. Дфя електричної огорожі. Накреслити схему генератора імпульсів, пояснити роботу її.

50. Іонізатори повітря і джерела високої напруги для установок електронно-іонної технології.

51. Установки для магнітної обробки металів. Навести пояснювальні ескізи схеми.

52. Застосування ультразвукової техніки в сільськогосподарському виробництві. Накреслити схему ультразвукового випромінювача.

53. Будова електронагрівальних побутових приладів. Способи регулювання потужності, принцип дії терморегулятора праски.

54. Види впливу та закономірності оптичного випромінювання на живі організми.

55. Який вплив видимих випромінювань на око людини? Поясніть терміни: "акомодація", "адаптація", "спектральна чутливість ока".

56. Ерітемна, антирахітна і бактерицидна дія ультрафіолетових випромінювань.

57. Вплив оптичного випромінювання на рослини. Суть процесу фотосинтезу. Джерела опромінення.

58. Основні світлові величини, одиниці вимірювання їх.

59. Основні величини і одиниці вимірювання ультрафіолетових випромінювань.

60. Будова та принцип дії ламп розжарювання. Основні характеристики їх. Як змінюються вони при зміні напруги мережі живлення.

61. Будова галогенних ламп розжарювання. Особливості та галузь застосування їх.

62. Будова і принцип дії люмінісцентних освітлювальних ламп. Порівняти основні характеристики люмінісцентних ламп з характеристиками ламп розжарювання. Ефективність їх.

63. Описати, чому люмінісцентні лампи вмикаються у мережу за допомогою пуско-регулювальних апаратів (ПРА). Які типи ПРА випускає вітчизняна промисловість? Яка система їх позначень.

64. Нарисувати схеми ввімкнення люмінісцентних ламп за допомогою апаратів 1УБИ, 2УБИ. Пояснити призначення дроселів, стартера, конденсаторних фільтрів. Процеси зміни струму і напруги в лампі під час запалювання та в процесі роботи її.

65. Накреслити схему безстартерного ввімкнення люмінісцентної лампи за допомогою розжарювального трансформатора. Процес запалювання лампи.

66. Будова і принцип дії газорозрядних джерел ультрафіолетового випромінювання. основні характеристики і галузь застосування їх.

67. Класифікація та характеристика світильників, які застосовують в  сільськогосподарських виробничих установках.

68. Класифікація і основніхарактеристики опромінювачів сільськогосподарського призначення. Відповідь проілюструвати схемами ввімкнення опромінювача.

69. Сформулювати основне правило нормування освітленності. Які параметри є головними при встановленні норм освітленості? Основні документи при виборі освітленості.

70. Проектування освітлювальних установок. загальні принципи вибору системи освітленості, джерел світла, освітлення і коефіцієнта запасу. Як вибирають тип світильника, визначають висоту підвішування світильників та їх розміщення?

71. Суть і порядок розрахунку електричного освітлення методом використання світлового потоку. Галузь застосування цього методу.

72.  Суть і порядок розрахунку електричного освітлення точковим методом, галузь застосування цього методу.

73. Суть і порядок розрахунку електричного освітлення методом питомої потужності, галузь застосування цього методу.

74. Суть розрахунку освітленності від окремих люмінісцентних світильників.

75. Особливості розрахунку освітлювальних установок з люмінісцентними лампами. описати порядок розрахунку люмінісцентного освітлення методом "лінійних ізолюкс".

76. Принцип автоматичного керування освітлювальними сільськогосподарськими установками. навести приклади конкретних пристроїв.

77. Накреслити принципіальну схему програмного пристрою типу УПУС-1. описати роботу пристрою у пташниках.

78. Накреслити принципіальну схему програмного пристрою типу ПРУС. Описати роботу пристрою у пташниках і основні заходи електробезпеки при експлуатації.

79. Суть і порядок розрахунку стаціонарних опромінювальних установок, які застосовують у теплицях.

80. Будова і порядок розрахунку стаціонарних установок для опромінення тварин птиці.

81. Будова опромінювальної установки з опромінювачами, які рухаються. Навести принципіальну схему її, зазначити економічну ефективність опромінення тварин і птиці.

82. Будова опромінювальних установок для передпосівного обробітку насіння сільськогосподарських культур. Як визначити дозу опромінення і яка економічна ефективність таких установок?

83. Особливості інфрачервоного нагрівання. Галузь застосування інфрачервоних нагрівників у сільськогосподарському виробництві.

84. Будова опромінювача комбінованої дії типу ИКУФ-1. Переваги і недоліки його порівняно з іншими опромінювачами.

85. Суть та порядок розрахунку освітлення доріг освітлювальними приладами. Навести схему розташування їх залежно від ширини проїзної частини.

86. Суть і порядок розрахунку прожекторного освітлення горизонтальних площин.

87. Класифікація освітлення за призначенням. Навести приклади систем та видів освітлення, які застосовують у тваринницьких приміщеннях.

88. Суть і порядок розрахунку рпромінювальних установок у теплицях з точковими джерелами випромінювання.

89. Суть і порядок розрахунку рпромінювальних установок у теплицях з лінійними джерелами випромінювання.

90. Тепличні опроромінювачі рослин. Технічні характеристики їх. Недоліки та переваги.

91. Вибір електричних випромінювачів для інфрачервоного нагріву. Вимоги до випромінювачів та характеристики їх.

 

 

 ЗАДАЧІ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ.

 

1.1. ЗАДАЧА: Для варіантів 1...10 розрахувати відкритий резистивний нагрівник у вигляді спіралі для нагрівання повітря. Напруга - 220 В

(Вихідні дані ви надсилаєте свої згідно свого варіанта)

 

1.2. ЗАДАЧА: Для варіантів 11..20 виконати перевірочний розрахунок електронагрівника, визначити загальну потужність і кількість ТЭН

(Вихідні дані ви надсилаєте свої згідно свого варіанта)

 

1.3. ЗАДАЧА: Для варіантів 21...30 розрахувати трифазний електродний водонагрівач.

(Вихідні дані ви надсилаєте свої згідно свого варіанта)

 

2.1. ЗАДАЧА: Для варіантів 1...15 розрахувати електрообігрівну підлогу у приміщенні.

(Вихідні дані ви надсилаєте свої згідно свого варіанта)

 

2.2. ЗАДАЧА: Для варіантів 16...30 розрахувати електрообігрів грунту парників та теплиць нагрівальними проводами типів ПОСХВ і ПЛСХП.

(Вихідні дані ви надсилаєте свої згідно свого варіанта)

 

3. ЗАДАЧА: Розрахувати освітлення методом коефіцієнта використання світлового потоку для сільськогосподарського приміщення (призначення приміщення і вихідні дані ви надсилаєте свої згідно свого варіанта)

   На фрагменті плана приміщення показати розміщення світильників. Необхідні додаткові дані взяти довільно.

 

 

(також ми виконуємо ексклюзивні контрольні роботи задачі питання)

 

 

za-day@ya.ru

 

 

!!!!!!!REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA РЕКЛАМА REKLAMA!!!!!!