МОНТАЖ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ 

І ЗАСОБІВ АВТОМАТИКИ

 

 

НА ГОЛОВНУ

ПИТАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ:

1. Особливості сучасного виконання електромонтажних робіт.

2. Яке економічне значення має правильне виконання електромонтажних робіт?

3. Які документи входять в проектно-кошторисну документацію?

4. Правила приймання приміщень і споруд під монтаж.

5. Кліматичне виконання та категорія розміщення електрообладнання.

6. Ступінь захисту персоналу і електрообладнання.

7. Класифікація приміщень за ступінню ураження людей електричним струмом.

8. Вплив навколишнього середовища на збереженість електрообладнання, матеріалів, кабельної продукції.

9.  Основні правила побудови принципіальних схем.

10. Основні правила побудови монтажних схем.

11. Система умовно-графічних позначень.

12. Матеріали і вироби для електромонтажних робіт.

13. Виконання замірів і розміток.

14. Класифікація приміщень залежно від вимог до внутрішніх електропроводок.

15. Види електропроводок, способи прокладання проводів і кабелів, галузь їх застосування.

16. Відкрите прокладання плоских проводів.

17. Сховане прокладання плоских проводів.

18. Монтаж тросових електропроводок.

19. Проводки в стальних трубах.

20. проводки в ізоляційних трубах.

21. Електропроводки на горищах.

22. Прокладання проводів у коробах і лотках.

23. Монтаж електропроводок у пожежонебезпечних приміщеннях.

24. Монтаж електропроводок у вибухонебезпечних приміщеннях.

25. Марки проводів для внутрішніх електропроводок, галузь їх застосування.

27. Опресування жил ізольованих проводів кабелів.

28. Зварювання жил ізольованих проводів, кабелів.

29. Монтаж зовнішніх електропроводок.

30. Особливості монтажу електропроводок у приміщеннях тваринницьких ферм.

31. Перевірка, випробування і приймально-здавальна документація при монтажу електропроводок.

32. Лампи розжарювання: маркування, застосування, порівняльна характеристика.

33. Люмінісцентні лампи низького тиску: маркування, застосування, порівняльна характеристика, схеми підключення.

34. Газорозрядні лампи високого тиску (ДРЛ, ДРИ, ДнаТ): будова, застосування, порівняльна характеристика, схеми підключення.

35. Світильники, які використовуються в сільському господарстві, їх основні характеристики, маркування.

36. Вимоги до монтажу світильників.

37. Монтаж електроустановочних виробів освітлювальних установок.

38. Освітлювальні щити, їх класифікація і правила монтажу.

39. Правила виконання робіт під час монтажу опромінювальних установок.

40. Монтаж світильників зовнішнього встановлення.

41. Загальні вимоги до монтажу електродвигунів.

42. Основні модифікації електродвигунів серії АИ, що використовуються в сільському господарстві, їх основні характеристики, маркування.

43. Критерії, за якими вибираються електродвигуни для приводу машин і агрегатів.

44. Конструктивні виконання електродвигунів за способом монтажу.

45. Маркування електродвигунів серії АИ, їх порівняльна характеристика.

46. Монтаж глибинних електронасосних агрегатів.

47. Влаштування фундаментів і площадок під електродвигуни. Кріплення електродвигунів.

48. З´єднання електродвигунів з робочими машинами. Вирівнювання валів електродвигунів і робочих машин.

49. Визначення початків і кінців обмоток статора електродвигуна, їх з´єднання та під´єднання до мережі.

50. Підготовка електродвигунів до пуску і їх включення.

51. Загальні вимоги до монтажу електричних водонагрівників.

52. Монтаж електрообігрівальних проводів типу ПОСХВ, ПОСХП в парниках і теплицях.

53. Вимоги до монтажу електрокалориферних установок.

54. Автоматичні вимикачі серії ВА51 і ВА52: маркування, галузь застосування, вимоги до їх монтажу.

55. Автоматичні вимикачі серії АЕ20М: маркування, галузь застосування, вимоги до їх монтажу.

56. Магнітні пускачі серії ПМЛ: маркування, галузь застосування, вимоги до їх монтажу.

57. Магнітні пускачі серії ПМА: маркування, галузь застосування, вимоги до їх монтажу.

58. Запобіжники типів ПРС і ПН2: будова, маркування, галузь застосування, вимоги до їх монтажу.

59. Низьковольтні комплектні пристрої керування технологічними процесами: галузь застосування, маркування.

60. Підготовка і монтаж низьковольтних комплектних пристроїв.

61. Виконання внутрішніх проводок у низьковольтних комплектних пристроях.

62. Загальні вимоги до монтажу повітряних електропередачі.

63. Загальні вимоги до монтажу повітряних ліній електропередачі.

64. Проводи для повітряних електропередачі та способи їх з´єднання.

65. Опори, ізолятори та арматура повітряних ліній електропередачі.

66. Виготовлення і встановлення опор повітряних ліній електропередачі.

67. Правила і технологія виконання повторних заземлень на повітряних лініях електропередачі.

68. Монтаж вводів у приміщення.

69. Монтаж переходів повітряних ліній електропередачі через інші лінії та споруди.

70. Конструкція і маркування силових кабелів, галузь їх застосування.

71. Елементи конструкції силових кабелів і їх призначення.

72. Прокладання кабелів у траншеях.

73. Прокладання кабельних ліній у виробничих приміщеннях.

74. Структура маркування кабельних муфт і галузь їх застосування.

71. Елементи конструкції силових кабелів і їх призначення.

72. Прокладання кабелів у траншеях.

73. Прокладання кабельних ліній у виробничих приміщеннях.

74. Структура маркування кабельних муфт і галузь їх застосування.

75. Прокладання кабелів при низьких температурах.

76. Окінцювання і з´єднання алюмінієвих і мідних жил кабелів.

77. Типи трансформаторних підстанцій та основні вимоги до їх будівництва і монтажу.

78. Монтаж силових трансформаторів.

79. Загальні вимоги до заземлення і занулення в електроустановках напругою 380/220 В.

80. Пристрої захисного відключення: типи, принцип дії, галузь застосування, вимоги до їх монтажу.

81. Монтаж пристроїв вирівнювання потенціалів.

82. Монтаж заземлювачів і захисних провідників.

83. Монтаж пристроїв блискавкозахисту приміщень і споруд.

84. Правила використання заземлення пересувних механізмів і машин.

85. Монтаж заземлення і занулення у вибухонебезпечних приміщеннях.

86. Вимірювання опору ізоляції силових і освітлювальних мереж, електродвигунів.

87. Налагодження і випробування заземлюючих пристроїв.

88. Перевірка кола між заземлювачем і заземленими елементами електрообладнання.

89. Перевірка повного опору петлі "фаза-нуль".

90. Налагодження і випробування пристроїв захисного відключення.

91. Налагодження пускозахисних апаратів.

92. Налагодження контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматики.

93. Техніка безпеки при монтажу внутрішніх електропроводок.

94. Техніка безпеки при монтажу освітлювальних і опромінювальних електропроводок.

95. Техніка безпеки при монтажу повітряних ліній електропередач.

96. Техніка безпеки при монтажу електронагрівних установок.

97. Техніка безпеки при монтажу повітряних ліній електропередачі.

98. Техніка безпеки при монтажу кабельних ліній.

99. Техніка безпеки при проведенні налагоджувальних і випробувальних робіт.

 

ЗАДАЧІ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ:

 

1. ЗАДАЧА: За даною умовою (вихідні дані взяти з табл. 1)

 

- Скласти:

принципіальну клектричну схему установки і коротко описати призначення елементів і принцип роботи;

монтажну схему електрообладнання установки.

 

- Вибрати:

силове електрообладнання (електродвигуни, нагрівні елементи і ін.);

апаратуру керування і захисту (тип щита керування, автоматичні вимикачі, магнітні пускачі, теплові реле, запобіжники, регулятори температури, реле часу, кнопки керування і ін.) відповідно до розробленої схеми;

проводи для підключення установки і способи їх прокладання.

 

- Заповнити таблицю переліку елементів.

 

- Описати порядок і правила монтажу електрообладнання заданої установки.

(свої дані ви надсилаєте свої або вказуєте номер варіанта)

 

(також ви можете задати ексклюзивні задачі та питаня)

 

 

 

za-day@ya.ru

 

 

 

 

 

!!!!!!!REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA РЕКЛАМА REKLAMA!!!!!!