ОСНОВИ АВТОМАТИКИ

НА ГОЛВНУ

ПИТАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ.

1. Коротка історія розвитку автоматики як науки.

2. Зобразити структурну схему автоматичної системи керування з замкнутим колом дії. Поясніть принцип взаємодії елементів схеми.

3. Зобразити структурну схему автоматичної системи керування з розімкнутим колом дії. Пояснити призначення і взаємодію елементів схеми.

4. Класифікація та характеристика автоматичних систем керування за характером функціонування (принцип дії).

5. Накреслити принципову і структурну схеми автоматичної системи керування, побудованої за принципом відхилення. Пояснити призначення і взаємодію елементів схеми, навести приклади.

6. Накреслити принципову і структурну схеми автоматичної системи керування, побудованої за принципом керування за збуренням. Пояснити призначення елементів схеми та їх взаємодію.

7. Накреслити структурну схему автоматичної системи керування, побудовану за комбінованим принципом. Пояснити призначення і взаємодію елементів схеми.

8. Класифікація автоматичних систем керування за характером зміни керованої величини. Переваги, недоліки та галузь застосування стабілізуючих, програмних і слідкуючих автоматичних систем.

9. Класифікація автоматичних систем керування за способом передачі і перетворення керуючої дії. Навести приклади.

10. Накреслити схему і регулювальну характеристику та пояснити суть статичного регулювання. Основні параметри статичних регуляторів.

11. Накреслити схему і регулювальну характеристику астатичного регулятора. Дати порівняльну характеристику систем статичного і астатичного регулювання.

12. Накреслити структурну схему слідкуючої автоматичної системи керування. Пояснити призначення і взаємозв'язок елементів системи. Навести приклади їх використання.

13. Класифікація датчиків за видом вхідних величин. Приклади датчиків електричних і неелектричних величин.

14. Основні властивості датчиків, які використовують у системах сільськогосподарської автоматики.

15. Принцип дії та будова потенціометричного датчика з лінійним переміщенням. Переваги і недоліки його. Навести приклади застосування (відповідь проілюструвати схемою датчика і графіком статичної характеристики).

16.  Принцип дії та будова потенціометричного датчика з кутовим переміщенням контакта. Переваги, недоліки і галузь застосування його (відповідь проілюструвати схемою датчика і графіком статичної характеристики).

17. Принцип дії та будова вугільного датчика. Переваги, недоліки та галузь застосування його (відповідь проілюструвати схемою датчика і графіком статичної характеристики).

18. Принцип дії та будова тензометричного датчика. Переваги, недоліки та галузь застосування його (відповідь проілюструвати схемою датчика і графіком статичної характеристики).

19. Принцип дії та будова індуктивного датчика. Переваги, недоліки та галузь застосування його (відповідь проілюструвати схемою датчика і графіком статичної характеристики).

20. Принцип дії та будова трансформаторного датчика кутових переміщень. Переваги, недоліки та галузь застосування його (відповідь проілюструвати схемою датчика і графіком статичної характеристики).

21. Принцип дії та будова сельсинів. Переваги, недоліки та галузь застосування їх (відповідь проілюструвати схемою датчика і графіком статичної характеристики).

22. Принцип дії та будова ємнісного плоского датчика. Переваги, недоліки та галузь застосування його (відповідь проілюструвати схемою датчика і графіком статичної характеристики).

23. Принцип дії та будова ємнісного циліндричного датчика. Переваги, недоліки та галузь застосування його (відповідь проілюструвати схемою датчика і графіком статичної характеристики).

24. Принцип дії та будова фотоелементів з зовнішнім і внутрішнім фотоефектом.  Переваги, недоліки та галузь застосування їх (відповіді проілюструвати графіками вольт-амперної і світлової характеристики).

25. Принцип дії та будова фоторезистора. Переваги, недоліки та галузь застосування його (відповіді проілюструвати графіками вольт-амперної і світлової характеристики).

26. Принцип дії та будова фототріода і фотопомножувача. Їх переваги, недоліки і застосування.

27. Принцип дії та будова контактного термометра. Його переваги, недоліки і застосування.

28. Принцип дії та будова манометричних датчиків температури. Їх переваги, недоліки і застосування. (зобразити схеми).

29. Принцип дії та будова біметалевих датчиків температури (зобразити схеми). Переваги, недоліки та галузь застосування їх в сільському господарстві.

30.  Принцип дії та будова термопари (зобразити схему). Застосування їх в сільському господарстві.

31. Принцип дії та будова напівпровідникового терморезистора. Температурна і вольт-амперна характеристики та приклади використання його в сільському господарстві.

32. Принцип дії та будова металевих термометрів опору (відповідь проілюструвати ескізом). Приклади використання їх в сільському господарстві.

33. Принцип дії та будова позисторів. Температурні характеристики та приклади використання їх у сільському господарстві.

34. Принцип дії та будова дилатометричного датчика температури (відповідь проілюструвати конструктивним кресленням). Приклади використання його в сільському господарстві.

35. Накреслити спрощені схеми мембранних датчиків рівня. Переваги, недоліки та приклади  застосування їх в сільському господарстві.

36. Принцип дії та будова датчиків кутової швидкості (відповідь проілюструвати схемами датчиків). Приклади застосування їх у сільському господарстві.

37. Принцип дії та будова датчиків тиску. Зобразити конструктивні схеми та навети приклади застосування їх у сільському господарстві.

38. Зобразити ескіз та описати роботу електродного датчика молока в автоматах для вимикання вакууму доїльної установки.

39. Принцип дії та будова датчиків витрати рідини (відповідь проілюструвати рисунками). Приклади використання їх у сільському господарстві.

40. Призначення, класифікація та основні параметри підсилювачів.

41. Накреслити схеми транзисторних підсилювачів. Порівняльна характеристика їх. Призначення кожного елемента схеми.

42. Зобразити схему однотактного магнітного підсилювача. Принцип його роботи (відповідь проілюструвати графіком статичної характеристики).

43. Зобразити схеми магнітних підсилювачів із внутрішнім і зовнішнім зворотним зв'язком та описати їх роботу.

44. Зобразити схему двотактного диференційного магнітного підсилювача та описати принцип його дії.

45. Зобразити схему симетричного тригера. Описати принцип його дії та застосування в схемах автоматики.

46. Зобразити схему транзисторного реле. Описати принцип його дії та застосування в схемах автоматики.

47. Зобразити схему мультивібратора. Описати принцип його дії та застосування в схемах автоматики.

48. Зобразити схему параметричного стабілізатора. Описати принцип його дії та застосування.

49. Зобразити схему ферорезонансного стабілізатора напруги. описати принцип його дії та використання (відповідь проілюструвати графіком вихідної напруги).

50. Програмовані МП-контролери і програмовані пристрої. Навести приклади та застосування. 

51. Зобразити схеми конструкцій електромагнітних муфт. Описати принцип роботи та дати порівняльну характеристику їх.

52. Класифікація електродвигунних виконавчих механізмів. Зобразити схему та описати принцип роботи одного з них.

53. Класифікація електромагнітних реле. Описати основні параметри їх.

54. Зобразити схему та описати будову і принцип дії електромагнітних нейтральних реле.

55. Будова та принцип дії герконових реле. переваги і недоліки його.

56. Зобразити схему та описати роботу поляризованих реле.

57. Зобразити схему та описати принцип роботи тиристорного пристрою. Дати порівняльну характеристику, описати переваги і недоліки їх порівняно з електромагнітними пускачами.

58. Логічна функція І. Приклад її реалізації за допомогою контактних і безкотактних елементів.

59. Логічна функція АБО. Приклад її реалізації за допомогою контактних і безкотактних елементів.

60. Логічна функція НІ. Приклад її реалізації за допомогою контактних і безкотактних елементів.

61. Логічна функція АБО - НІ. Приклад її реалізації за допомогою контактних і безкотактних елементів.

62. Логічна функція І - НІ. Приклад її реалізації за допомогою контактних і безкотактних елементів.

63. Логічна функція РІВНОЗНАЧНІСТЬ. Приклад її реалізації за допомогою контактних і безкотактних елементів.

64. Логічна функція НЕРІВНОЗНАЧНІСТЬ. Приклад її реалізації за допомогою контактних і безкотактних елементів.

65. Логічна функція ІМПЛІТАЦІЯ. Приклад її реалізації за допомогою контактних і безкотактних елементів.

66. Логічна функція ЗАБОРОНА. Приклад її реалізації за допомогою контактних і безкотактних елементів.

67. Зобразити схему крокового шукача. Принцип дії та використання його у схемах автоматизації.

68. Реле часу. Класифікація будова, принцип дії. Зобразити і описати схему конструкції одного з реле часу.

69. Зобразити схему і описати принцип роботи логічної інтегральної мікросхеми К511.

70. Зобразити схему і описати принцип дії позиційного регулятора. Приклади застосування його у сільському господарстві.

71. Зобразити схему і описати принцип дії пропорційного регулятора. Приклади застосування його у сільському господарстві.

72. Зобразити схему і описати принцип дії інтегрального регулятора. Приклади застосування його у сільському господарстві.

73. Зобразити схему і описати принцип дії пропорційно-інтегрального регулятора. Приклади застосування його у сільському господарстві.

74. Зобразити схему і описати принцип дії програмного регулятора. Приклади застосування його у сільському господарстві.

75. Статичні і динамічні характеристики об'єктів регулювання. приклади об'єктів регулювання у сільському виробництві.

76. Пояснити термін "акомулююча здатність" та описати, як вона впливає на процес регулювання.

77. Пояснити термін "самовирівнювання" та описати, як воно впливає на процес регулювання.

78. Описати, як визначити основні властивості об'єктів регулювання за кривими розгону.

79. Суть перетворення Лапласа. Навести приклад.

80. Пояснити термін "статична характеристика" системи автоматики. Описати методику експерементального зняття і графоаналітичного розрахунку статичних характеристик.

81. Особливості підсилювальної безінерційної ланки. Накреслити графіки перехідного процесу і амплітудно фазової характеристики. Навести приклади технічних пристроїв, моделлю яких є вказана ланка.

82. Особливості аперіодичних ланок. Накреслити графіки перехідного процесу і амплітудно - фазової характеристики. Приклади технічних пристроїв, моделлю яких є вказана ланка.

83. Зобразити схему типової диференційної ланки та графіки перехідного процесу і амплітудно - фазової характеристики. Приклади технічних пристроїв, моделлю яких є вказана ланка.

84.  Зобразити схему типової інтегруючої ланки та графіки перехідного процесу і амплітудно - фазової характеристики. Приклади технічних пристроїв, моделлю яких є вказана ланка.

85.  Зобразити схему типової коливальної ланки та графіки перехідного процесу і амплітудно - фазової характеристики. Приклади технічних пристроїв, моделлю яких є вказана ланка.

86. Суть еквівалентного перетворення структурних схем. Навести приклади.

87. Основні показники якості перехідних процесів. приклади їх впливу на хід перехідного процесу.

88. Суть дослідження систем регулювання методом математичного моделювання. Основні переваги математичного моделювання перед фізичними. 

89. Суть критерію стійкості Найквіста (відповідь проілюструвати прикладом).

90. Визначення телемеханіки та класифікації телемеханічних систем. Зобразити структурну схему телемеханічної системи та описати її основні елементи.

91. Накреслити схему та пояснити суть часового способу розділення телемеханічних сигналів. Приклад застосування його. 

92.  Накреслити схему та пояснити суть частотного способу розділення телемеханічних сигналів. Приклад застосування його.

93. Способи кодування телемеханічних сигналів (відповідь проілюструвати прикладами).

94. Накреслити схеми і описати принцип дії кількох перетворювачів вимірювальних величин. Приклади їх використання в системах телемеханіки.

95. Основні канали телемеханічного зв'язку. Навести схеми і пояснитипринцип ущільнення діючих каналів зв´язку.

96. Основні показники надійності систем автоматичного регулювання.

97. Засоби відображення технологічної інформації, друкуючі пристрої.

98. Методика визначення "інтенсивності відмов" та розрахунку надійності систем автоматики.

99. Описати та пояснити основні заходи щодо підвищення надійності елементів і систем автоматики.

100. Основні показники техніко - економічної ефективності автоматизації сільського господарства. Приклад розрахунку ефективності автоматизації у господарстві.

 

 

ЗАДАЧІ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ.

 

1.1. ЗАДАЧА: (варіанти 00...24). Побудувати графік температурної характеристики терморезистора в інтервалі 293...373 К. Визначити чутливість і температурний коефіцієнт терморезистора при заданій температурі. Описати будову, принцип дії та використання терморезисторів у системах автоматики.

(Дані до задачі ви надсилаєте свої або вказуєте свій номер варіанта)

1.2. ЗАДАЧА: (варіанти 25...49). Визначити індуктивність та струм індуктивного датчика. Побудувати графік вихідної характеристики.

(Дані до задачі ви надсилаєте свої або вказуєте свій номер варіанта)

 1.2. ЗАДАЧА: (варіанти 50...99). За даною структурною формулою накреслити релейну схему. Виконати мімізацію та накреслити спрощену схему в контактному і безконтактному варіантах.

(Дані до задачі ви надсилаєте свої або вказуєте свій номер варіанта)

 2.1.  ЗАДАЧА: (варіанти 00...49). За критерієм Михайлова визначити стійкість системи, яка описується характеристичним рівнянням.

(Дані до задачі ви надсилаєте свої або вказуєте свій номер варіанта)

2.2.  ЗАДАЧА: (варіанти 50...99). За критерієм Гурвіца визначити стійкість системи, яка описується характеристичним рівнянням.

(Дані до задачі ви надсилаєте свої або вказуєте свій номер варіанта)

3.  ЗАДАЧА: (варіанти 00...99). Зобразити електричну принципову схему керування технологічним процесом, вказану в завданні, описати її основні елементи  та принцип дії. За заданю схемою скласти функціональну схему, дати перелік її елементів.

(Дані до задачі ви надсилаєте свої або вказуєте свій номер варіанта)

 

(також ви можете замовити ексклюзивні питання та задачі)

 

 

za-day@ya.ru

 

 

!!!!!!!REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA РЕКЛАМА REKLAMA!!!!!!