ЕЛЕКТРИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ ТА ОПРОМІНЕННЯ

на головну

ПИТАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ.

1. Фізичні основи оптичного випромінення. Основні поняття і визначення.

2. Оптична область спектра електромагнітних коливань, її властивості і застосування.

3. Види впливу оптичного випромінювання на живі організми.

4. Вплив оптичного випромінювання на рослини. Суть процесу фотосинтезу.

5. Основні енергетичні величини і одиниці вимірювання оптичного випромінювання.

6. Загальні принципи побудови систем ефективних величин.

7. Основні величини і одиниці вимірювання видимого випомінювання.

8. Зони ультрафіолетового випромінювання і їх застосування.

9. Основні величини і одиниці вимірювання ультрафіолетового випромінювання зони В.

10. Основні величини і одиниці вимірювання ультрафіолетового випромінювання зони С.

11. Основні величини і одиниці вимірювання фотосинтезного випромінювання.

12. Оптичні властивості тіл.

13. Вимірювальні приймачі оптичного випромінення.

14. Будова і принцип дії люксметрів, їх застосування.

15. Прилади для вимірювання оптичного випромінювання.

16. Історія створення електричних джерел оптичного випромінювання.

17. Основні закони теплового випромінювання.

18. Будова і робота ламп розжарювання, їх енергетичні і експлуатаційні характеристики, типи.

19. Будова і робота галогенних ламп розжарювання, їх типи.

20. Будова і робота інфрачервоних ламп, їх застосування.

21. Основні закономірності електричного розряду в газах і парах металів.

22. Будова і принцип дії люмінісцентних ламп низького тиску, їх типи і основні характеристики.

23. Пускорегулюючі апарати для люмінісцентних ламп, схеми їх вмикання.

24. Переваги і недоліки люмінісцентних ламп порівняно з лампами розжарювання.

25. Описати роботу схеми вмикання люмінісцентної лампи з пускорегулючим апаратом 1УБИ.

26. Накреслити схему безстартерного вмикання люмінісцентної лампи за допомогою розжарювального трансформатора і описати її роботу.

27. Призначення дроселя і стартера в схемі вмикання люмінісцентної лампи.

28. Будова і принцип дії ламп типу ДРЛ, їх типи і основні характеристики.

29. Накреслити схему вмикання лампи ДРЛ і описати її роботу.

30. Будова і принцип дії ламп типу ДРИ, їх типи і основні характеристики.

31. Накреслити схему вмикання лампи ДРИ і описати її роботу.

32. Будова і принцип дії лампи типу ДНаТ їх типи і основні характеристики.

33. Будова і принцип дії газорозрядних джерел ультрафіолетового випромінювання низького тиску. Основні характеристики і галузь застосування.

34. У чому полягає причина зміни струму, напруги, потужності лампи ДРТ в період її розгорання.

35. Будова і принципдії газорозрядних джерел ультрафіолетового випромінювання високого тиску. Основні характеристики і галузь застосування.

36. Чому для повного запалювання лампи ДРТ необхідний деякий час ?

37. Газорозрядні джерела випромінювання, що використовуються в рослинництві, їх основні технічні характеристики.

38. Класифікація і основні характеристики світильників.

39. Види і системи освітлення.

40. Вибір типу джерел  світла і світильників.

41. Які ви знаєте типи кривих сили світла ?

42. Які ви знаєте основні світлотехнічні характеристики світильників ?

43. Розміщення світильників у приміщенні.

44. Суть і порядок розрахунку електричного освітлення методом коефіцієнта використання світлового потоку.

45.  Суть і порядок розрахунку електричного освітленняточковим методом.

46. Суть і порядок розрахунку електричного освітлення методом лінійних ізолюксів (від світних ліній).

47. Суть і порядок розрахунку електричного освітлення методом питомої потужності.

48. Накреслити схему місцевого керування освітленням з двох місць.

49. Накреслити схему автоматичного централізованого керування освітленням у функції освітленості і описати її роботу.

50. Накреслити схему автоматичного централізованого керування освітленням за заданою програмою і описати її роботу.

51. Типи опромінювачів і установок для опромінення рослин в умовах захищенного грунту, їх характеристики.

52. Розрахунок установок для опромінення рослин з точковими джерелами випромінювання.

53. Розрахунок установок для опромінення рослин з лінійними джерелами випромінювання.

54. Накреслити схему автоматичного централізованого керування опроміненням рослин у спорудах захищеного грунту за заданою програмою і описати її роботу.

55. Типи стаціонарних і рухомих установок для ультрафіолетового опромінення тварин і птиці, їх характеристики і особливості безпечного обслуговування.

56. Суть і порядок розрахунку стаціонарних установок ультрафіолетового опромінення тварин.

57. Суть і порядок розрахунку рухомих установок ультрафіолетового опромінення тварин.

58. Використання ультрафіолетового випромінювання в різних технологічних процесах сільськогосподарського виробництва.

59. Біологічна дія ультрафіолетового випромінювання.

60. Дозування ультрафіолетового оппромінювання.

61. Накреслити принципову електричну схему керування установкою ультрафіолетового опромінення УО-4М і описати її роботу.

62. Накреслити принципову електричну схему керування установкою ультрафіолетового опромінення УОК-1 і описати її роботу.

63. Застосування бактерицидного випромінювання в сільськогосподарському виробництві.

64. Біологічна дія інфрачервоного випромінювання.

65. Опромінювачі та установки для інфрачервоного випромінювання тварин і птиці, їх основні характеристики.

66. Суть і порядок розрахунку установок інфрачервоного опромінення тварин.

67. Використання інфрачервоного опромінення в технологічних процесах сільськогосподарського виробництва.

68. Накреслити принципову електричну схему керування установкою ультрафіолетового й інфрачервоного опромінення "Луч" і описати її роботу.

69. Накреслити принципову електричну схему керування установкою ультрафіолетового й інфрачервоного опромінення ИКУФ - 1М і описати її роботу.

70. Накреслити схему розміщення освітлювального електрообладнання і порядок на плані власного будинуку (квартири).

71. Системи напруг, класифікація електричних освітлювальних мереж.

72. Компоновка освітлювальної мережі.

73. Захист освітлювальних мереж.

74. Апарати керування мережами освітлювальних та опромінювальних установок.

75. Розрахунок і вибір проводів і кабелів освітлювальних установок.

 

ЗАДАЧІ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ.

 

1.1. ЗАДАЧА: Розрахувати електричне освітлення сільськогосподарського приміщення.

На фрагменті плану приміщення показати розміщення світильників.

(Вихідні дані ви надсилаєте ваші)

1.2. ЗАДАЧА: Вибрати тип опромінювача і опромінювальної установки для опромінення рослин у теплиці. Визначити потужність, кількість опромінювачів, витрати електроенергії ни опромінення.

(Вихідні дані ви надсилаєте ваші)

 

(Також ви можете замовити ексклюзивні питання та задачі за вашими даними)

 

 

za-day@ya.ru

 

 

 

 

 

!!!!!!!REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA РЕКЛАМА REKLAMA!!!!!!