Агро-сільськогосподарська техніка "тракторна машинна комбайнова"

 

Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів

Запитання та завдання для самоконтролю / Основи механіки сипких матеріалів як об’єкта сільськогосподарського виробництва / Загальна характеристика сипких матеріалів, межі їх існування / Фізична модель сипкого матеріалу / Параметри сипкого матеріалу / Властивості сипкого матеріалу / Властивості ґрунту як об’єкта обробітку / Фізичні властивості ґрунтів / Технологічні властивості ґрунтів / Основи агромеханіки ґрунтів / Механіко-технологічні властивості добрив як об’єкта механізованого внесення в ґрунт / Механіко-технологічні властивості мінеральних добрив / Технологічні властивості органічних добрив / Механіко-технологічні властивості матеріалів хімічного захисту рослин / Класифікація пестицидів / Форми пестицидів / Властивості робочих матеріалів для хімічного захисту рослин / Запитання та завдання для самоконтролю / Механіко-технологічні властивості стебел і продуктів обмолоту сільськогосподарських культур у період збирання / Фізико-механічні властивості окремих елементів стебла / Загальні методи визначення показників механічних та технологічних властивостей сільськогосподарських матеріалів / Умови роботи збиральних агрегатів і молотильних вузлів зернозбиральних машин / Механіко-технологічні властивості стебел сільськогосподарських культур у період скошування / Механіко-технологічні властивості продуктів обмолоту / Механіко-технологічні властивості зерна як посівного матеріалу й об’єкта післязбиральної обробки / Норми висіву насіння та основні способи сівби / Властивості зерна як посівного матеріалу / Властивості компонентів зернової маси як об’єкта сушіння / Властивості компонентів зернової маси як об’єкта очищення / Пошкодження зерна машинами під час очищення і сортування / Опір сільськогосподарських матеріалів механічній дії під час приготування кормів / Основи теорії подрібнення кормів / Технологічні властивості зернових кормів / Технологічні властивості стеблових кормів / Механіко-технологічні властивості ущільнених кормів / Властивості цукрових і кормових буряків / Цукрові буряки / Кормові буряки / Властивості овочево-баштанних культур і картоплі як об’єкта збирання і післязбиральної обробки / Розміщення рослин у просторі / Форма, розміри, маса / Зусилля виривання / Міцність плодів / Зусилля різання елементів рослин / Коефіцієнти тертя / Властивості овочів як об’єкта післязбиральної обробки / Механіко-технологічні властивості плодових і ягідних культур / Фізико-механічні властивості деревини гілок плодово-ягідних рослин / Механіко-технологічні властивості плодів і ягід стосовно механізованого збирання / Механіко-технологічні властивості плодів і ягід стосовно транспортування / Властивості плодів і ягід стосовно товарної обробки / Показники гранулометричного складу ґрунтів при визначенні їх візуально і на дотик / Механічний склад основних мінеральних добрив / Характеристика деяких стандартних видів мінеральних і торфомінеральних добрив / Фізико-механічні властивості мінеральних добрив / Схема змішування добрив / Об’ємна маса гною і компостів залежно від їх вологості /

Сільськогосподарські та меліоративні машини

Машини для обробітку ґрунту / Завдання обробітку ґрунту / Агротехнічні вимоги до обробітку ґрунту / Способи механізованого обробітку ґрунту / Класифікація машин для обробітку ґрунту / Диференційна система засобів основного обробітку ґрунту / Плуги / Агротехнічні вимоги до плугів / Робочі органи і допоміжні елементи плугів / Будова і процес роботи плуга загального призначення / Будова і процес роботи оборотного плуга / Будова і процес роботи плугалущильника / Будова і процес роботи ярусного плуга / Будова і процес роботи комбінованого плуга-розпушувача / Підготовка плуга до роботи / Перспективи розвитку конструкцій плугів / Заходи безпеки під час роботи з плугами / Розпушувачі / Агротехнічні вимоги до розпушувачів / Робочі органи та допоміжні елементи розпушувачів / Будова і процес роботи розпушувача для різноглибинного обробітку ґрунту / Процес і будова глибокорозпушувача-щілювача / Перспективи розвитку конструкцій розпушувачів / Заходи безпеки під час роботи з розпушувачами / Дискові знаряддя / Агротехнічні вимоги до дискових борін / Будова і процес роботи дискової борони / Будова і процес роботи дискового подрібнювача / Перспективи розвитку дискових знарядь / Заходи безпеки під час роботи з дисковими знаряддями / Машини для передпосівного обробітку ґрунту та догляду за посівами / Агротехнічні вимоги до машин для передпосівного обробітку ґрунту та догляду за посівами / Робочі органи культиваторів / Будова і процес роботи культиваторів для суцільного обробітку ґрунту / Будова і процес роботи культиваторів для міжрядного обробітку ґрунту / Зубові борони та котки / Комбіновані машини / Багатофункціональні комплекси / Перспективи розвитку машин для поверхневого та мілкого обробітку ґрунту / Заходи безпеки під час роботи з машинами для поверхневого та мілкого обробітку ґрунту / Машини для підготовки і внесення добрив / Актуальність та завдання технологічних операцій підготовки і внесення добрив / Види добрив та їхні технологічні властивості / Агротехнічні вимоги до машин для підготовки і внесення добрив / Способи і технології внесення добрив у ґрунт / Класифікація машин для підготовки і внесення добрив / Будова робочих органів і механізмів / Машини для приготування і внесення органічних добрив / Машини і обладнання для приготування органічних добрив / Машини для внесення твердих органічних добрив / Машини для поверхневого внесення рідких органічних добрив / Машини для внесення у ґрунт рідких органічних добрив / Регулювання машин для внесення органічних добрив на задану норму внесення добрив / Машини для внесення мінеральних добрив / Машини для підготовки мінеральних добрив до внесення / Машини для навантаження мінеральних добрив / Машини для внесення твердих мінеральних добрив / Комбіновані машини для внесення у ґрунт мінеральних добрив / Машини для внесення пилоподібних добрив / Машини для внесення рідкого аміаку / Машини для внесення рідких комплексних добрив / Внесення мінеральних добрив сільськогосподарською авіацією / Регулювання машин для внесення мінеральних добрив на задану норму внесення добрив / Оцінювання якості роботи машин для внесення добрив / Елементи технічного обслуговування та підготовка до роботи машин для внесення добрив / Техніка безпеки під час роботи на машинах для внесення добрив / Захист навколишнього середовища при внесенні добрив / Перспективи розвитку машин для підготовки і внесення добрив / Машини для сівби і садіння / Способи сівби і садіння сільськогосподарських культур / Класифікація посівних і садильних машин / Агротехнічні вимоги до посівних і садильних машин / Зернові сівалки / Будова і робочий процес зернотукових сівалок / Робочі органи сівалок / Висівні апарати / Насіннє- і тукопроводи / Сошники / Робочі органи для загортання борозен / Механізми передач сівалок / Механізми заглиблення і піднімання сошників / Підготовка зернових сівалок до роботи / Сівалки для просапних культур / Овочеві сівалки / Машини для садіння / Картоплесаджалки / Розсадосадильні машини / Висадкосадильні машини / Робочі органи садильних машин / Тенденції розвитку машин для сівби і садіння / Машини для захисту рослин / Актуальність, завдання та методи захисту рослин / Отрутохімікати, технологічні принципи їх нанесення та способи застосування, комплекси машин та їх класифікація / Агротехнічні вимоги до машин для захисту рослин / Загальна будова і процес роботи машин для захисту рослин / Машини для знезаражування посівних та садильних матеріалів / Обладнання для термічного знезаражування насіння / Протруювачі / Технологічне налагодження протруювачів / Огляд конструкцій протруювачів / Технічне обслуговування протруювачів і техніка безпеки під час протруювання / Машини для обприскування рослин / Технології обприскування, типи машин та їх класифікація / Загальна будова, робочі органи та допоміжне обладнання обприскувачів / Штангові обприскувачі / Вентиляторні обприскувачі / Системи контролю та автоматичного регулювання витрати робочої рідини / Технологічне налагодження та організація роботи обприскувачів / Заходи техніки безпеки та технічного обслуговування обприскувачів / Машини для приготування робочих розчинів / Машини для обпилювання / Машини для аерозольних обробок / Машини для фумігації / Застосування сільськогосподарської авіації для захисту рослин / Машини для заготівлі кормів / Завдання та способи заготівлі кормів / Основні агротехнічні вимоги / Класифікація і характеристика машин для заготівлі кормів / Косарки, косарки-плющилки і косарки-подрібнювачі / Граблі, підбирачі та преси / Силосо- і кормозбиральні комбайни / Машини для збирання зернових культур / Характеристики зернових культур як об’єкта збирання, способи збирання і агротехнічні вимоги, комплекс машин / Зернозбиральні комбайни / З історії комбайнобудування / Призначення, загальна будова і технологічний процес роботи комбайнів зарубіжних фірм / Класифікація комбайнів / Призначення, загальна будова, технологічний процес вітчизняних комбайнів / Жатні частини і обчісувальні пристрої комбайнів / Валкові жатки / Підбирачі / Молотарки комбайнів / Пристрої для збирання незернової частини врожаю / Пристрої для збирання неколосових культур / Моторна установка і механічний привід / Гідропривід / Електрообладнання і система автоматичного керування і контролю / Робоче місце / Машини для збирання кукурудзи на зерно та післязбиральної обробки качанів / Способи збирання і агротехнічні вимоги до машин / Класифікація машин для збирання кукурудзи / Кукурудзозбиральні комбайни / Пристрої для збирання кукурудзи на зерно до зернозбиральних комбайнів / Качаноочисники / Молотарки качанів кукурудзи / Механізовані пункти для переробки качанів кукурудзи / Машини, агрегати, комплекси для післязбиральної обробки зерна і зберігання врожаю / Зерноочисні та сортувальні машини / Очищення та сортування зерна / Агротехнічні вимоги / Способи очищення і сортування зерна/ Класифікація машин / Повітроочисні машини / Повітряно-решітні машини / Повітряно-решітно-трієрні машини / Трієрні машини / Спеціальні насіннєочисні машини / Навантажувачі зернового матеріалу / Зерносушарки і установки активного вентилювання зерна / Агротехнічні вимоги до роботи зерносушарок і способи сушіння зерна / Класифікація зерносушарок/ Режими сушіння зерна / Робочі органи зерносушарок / Зерносушарки конвективної дії / Установки активного вентилювання зерна / Агрегати і комплекси для післязбиральної обробки зерна / Зерноочисні агрегати / Зерноочисно-сушильні комплекси / Машини для збирання коренебульбоплодів / Актуальність і завдання збирання коренебульбоплодів / Агротехнічні вимоги до збиральних машин / Способи і технології збирання коренебульбоплодів та класифікація машин / Загальна будова і технологічний процес роботи машин / Гичкозбиральні машини / Коренезбиральні машини / Машини для збирання кормових буряків / Буряконавантажувачі-очисники / Картоплекопачі / Картоплезбиральні комбайни / Машини для післязбиральної обробки картоплі / Машини для збирання прядильних культур / Завдання, способи збирання і типи машин / Способи збирання прядильних культур / Класифікація машин для збирання прядильних культур / Агротехнічні вимоги до машин для збирання прядильних культур / Машини для збирання льонудовгунцю / Льонобралки / Льонозбиральні комбайни / Льономолотарки і молотаркивіялки / Підбирачі стебел і трести льонудовгунцю / Робочі органи льонозбиральних машин / Машини для збирання конопель / Жатки / Коноплезбиральні комбайни / Коноплемолотарки / Машини для збирання овочевих культур / Характеристика овочевих культур як об’єкта збирання / Агротехнічні вимоги та типи машин / Машини для вибіркового збирання овочів / Машини для збирання капусти / Машини для збирання столових коренеплодів / Машини для збирання томатів / Машини для збирання огірків / Машини для збирання плодів та догляду за кроною плодових дерев / Способи збирання плодів/ Агротех- нічні вимоги до машин / Пристрої та машини для малої механізації збирання плодів / Плодозбиральні машини / Машини для транспортування і товарної обробки плодів / Машини для догляду за кроною плодових дерев / Меліоративні машини / Види меліоративних машин і агротехнічні вимоги до них / Способи виконання меліоративних робіт і загальна класифікація мелі- оративних машин / Основні напрями і тенденції розви- тку конструкції меліоративних ма- шин / Машини для культуртехнічних робіт / Машини для зрізування кущів (кущорізи) і дрібнолісся / Машини для корчування пнів і збирання каміння / Машини для первинного обробітку ґрунту / Машини для виконання земляних робіт / Машини для будівництва і експлуатації каналів / Екскаватори / Бульдозери / Скрепери / Грейдери / Машини для зрошення / Способи поливу / Далекоструминні дощувальні апарати / Насосні станції / Дощувальні машини і установки /

Трактори і автомобілі

Загальні відомості про трактори і автомобілі / Загальна будова трактора, самохідного шасі, автомобіля / Загальна будова двигуна внутрішнього згорання / Двигуни тракторів, самохідних шасі та автомобілів / Кривошипно-шатунний механізм / Газорозподільний механізм / Системи живлення карбюраторного двигуна / Система живлення і регулювання дизельного двигуна / Змащувальна система двигуна / Система охолодження / Система пуску двигунів / Електричне обладнання тракторів, самохідних шасі та автомобілів / Стартерні акумуляторні батареї / Генератори і реле-регулятори / Система запалювання робочої суміші / Система пуску з електричним стартером / Системи освітлення і світлової сигналізації/ Контрольновимірювальні прилади / Трансмісія тракторів, самохідних шасі і автомобілів / Загальні відомості про трансмісії / Зчеплення / Гідродинамічні передачі / Коробка передач і роздавальна коробка трактора т-150к / Проміжне з’єднання і карданні передачі / Ведучі мости колісних тракторів і автомобілів / Ведучі мости гусеничних тракторів / Ходова частина і керування автомобілів, тракторів та самохідних шасі / Ходова частина колісних тракторів, самохідних шасі та автомобілів / Ходова частина гусеничних тракторів / Рульове керування / Гальмівні системи / Технічне обслуговування механізмів керування трактора / Робоче обладнання тракторів, самохідних шасі та автомобілів / Вали відбору потужності / Привідний шків і причіпний пристрій / Будова і робота начіпної гідравлічної системи / Насос гідравлічної системи / Розподільник / Силові циліндри / Оливний бак, оливопроводи і арматура / Начіпний механізм / Правила користування начіпною гідравлічною системою трактора і технічне її обслуговування / Безпека праці та пожежна безпека під час використання тракторів і автомобілів / Технологія виконання слюсарних, зварювальних і ковальських робіт / Основи матеріалознавства / Технологія виконання слюсарних, зварювальних і ковальських робіт / Технічне обслуговування тракторів, автомобілів і сільськогосподарських машин / Технічне обслуговування тракторів / Обладнання та пристрої для проведення технічного обслуговування / Постановка техніки на зберігання / Експлуатація тракторів, автомобілів та сільськогосподарських машин / Основи раціонального комплектування машиннотракторних агрегатів / Технологічне налагодження машинно-тракторних агрегатів / Рух машинно-тракторних агрегатів / Продуктивність машинно-тракторних агрегатів / Експлуатаційні затрати під час роботи машинно-тракторних агрегатів /

Гідропривід сільськогосподарської техніки

Загальні поняття і визначення гідроприводу / Поняття гідропривід / Терміни і визначення основних гідропристроїв об’ємного гідроприводу / Аналогія об’ємної гідропередачі з механічною, пневматичною та електричною / Кінематичні і силові характеристики об’ємного гідроприводу / Робочі рідини об’ємних гідроприводів / Основні властивості робочих рідин / Характеристики робочих рідин / Кондиціонери робочої рідини / Гідропосудини / Об’ємні гідромашини / Шестеренні гідромашини / Шестеренні насоси / Шестеренні гідромотори / Поршневі гідромашини / Аксіально-поршневі гідромашини / Радіально-поршневі гідромашини / Поршневі насоси гідроприводів гальм, зчеплень / Планетарні гідромашини / Насоси-дозатори / Планетарні гідромотори / Планетарні гідрообертачі / Пластинчасті гідромашини / Гвинтові гідромашини / Порівняльні характеристики насосів і гідромоторів / Гідродвигуни / Гідроциліндри / Гідродвигуни зворотно-поступального руху / Поворотні гідродвигуни / Привід насосів та з’єднання вала гідромотора з валом виконуючого органа / Гідроапаратура / Гідророзподільники / Золотникові розподільники / Кранові розподільники / Клапанні розподільники / Гідроклапани / Клапани тиску / Гідродроселі / Регулятори витрати / Гідравлічний довантажувач ведучих коліс трактора / Стабілізатори тиску / Гідравлічні підсилювачі / Гідропроводи / Трубопроводи / Трубопровідні з’єднання / Ущільнювальні пристрої / Об’ємні гідроприводи / Класифікація / Переваги і недоліки об’ємного гідроприводу / Гідроприводи керування положенням робочих органів та елементів механізмів / Гідроприводи активних виконуючих органів / Гідроприводи рульових керувань / Гідроприводи ведучих коліс самохідних машин / Гідроприводи гальм, зчеплень та муфт повороту / Гідропривід візка дощувальних машин типу «фрегат» / Гідравлічні системи автоматичного керування / Регулювання параметрів робочих органів / Стежні гідроприводи / Гідроприводи з дросельним керуванням / Гідроприводи з машинним (об’ємним) керуванням / Вали відбору потужності / Гідравлічна система відбору потужності (гсвп) / Вал відбору потужності з гідравлічним керуванням / Монтаж та експлуатація гідроприводу / Правила монтажу гідропристроїв / Підготовка гідроприводу до роботи / Типові несправності гідроприводу та способи їх усунення / Режими експлуатації гідроприводу та стан робочої рідини / Стенди для випробування гідроприводів сільськогосподарської техніки / Діагностування гідропристроїв гідроприводу / Перевірка технічного стану об’ємного гідроприводу ведучих коліс / Гідродинамічні передачі / Основи проектування і розрахунку об’ємного гідроприводу / Складання принципової схеми гідроприводу / Вибір робочої рідини / Попередній розрахунок об’ємного гідроприводу поступального руху / Перевірний розрахунок об’ємного гідроприводу поступального руху / Розрахунок об’ємного гідроприводу обертального руху /

Експлуатація машин і обладнання

Експлуатаційні властивості та основи раціонального комплектування машинно-тракторних агрегатів (мта) / Машинні агрегати та машинно-тракторні агрегати, їх класифікація та умови використання / Особливості роботи техніки в рослинництві / Енергетичні засоби сільськогосподарського виробництва / Показники енергетичних властивостей тракторів, методів їх визначення та шляхи поліпшення / Класифікація сільськогосподарських агрегатів / Експлуатаційні властивості машинних агрегатів / Основні експлуатаційні властивості агрегатів / Експлуатаційні властивості мобільних енергетичних засобів / Експлуатаційні властивості двигунів / Баланс потужності енергетичного засобу / Використання валу відбору потужності трактора в агрегаті / Тяговий баланс енергетичних засобів / Динаміка та умови руху машинно-тракторних агрегатів / Особливості динаміки транспортних агрегатів / Тягова характеристика енергетичних засобів та їх використання / Поліпшення тягових властивостей енергетичних засобів / Швидкість руху машинно-тракторних агрегатів / Фактори, що впливають на швидкість руху агрегатів / Обґрунтування та розрахунок швидкостей агрегатів / Вибір режимів роботи агрегатів / Експлуатаційні властивості сільськогосподарських машин / Основні експлуатаційні властивості сільськогосподарських машин / Опір сільськогосподарських машин / Заходи по зменшенню опору машин і енергоємності технологічних операцій, процесів / Кінематика машинних та машинно-тракторних агрегатів / Основні поняття та визначення елементів кінематики агрегатів / Класифікація та технологія поворотів агрегату / Визначення ширини поворотної смуги / Способи руху агрегатів / Розрахунок ширини загінки / Продуктивність машинних та машинно-тракторних агрегатів / Основні поняття і визначення продуктивності агрегатів / Розрахунок продуктивності агрегатів / Визначення продуктивності через потужність енергетичного засобу / Особливості визначення продуктивності збиральних агрегатів / Баланс часу зміни та його аналіз / Шляхи підвищення продуктивності машинно-тракторних агрегатів / Облік механізованих робіт / Експлуатаційні витрати при роботі машинних та машиннотракторних агрегатів / Основні експлуатаційні витрати / Затрати праці на виконання механізованих робіт та рівні механізації виробничих процесів / Енерговитрати при роботі агрегатів / Витрати палива та мастильних матеріалів / Прямі експлуатаційні витрати грошових коштів на виконання механізованих робіт / Основи раціонального комплектування машинних та машиннотракторних агрегатів / Основні вимоги до вибору і комплектування агрегатів / Розрахунок параметрів і режимів роботи агрегатів / Методика розрахунку тягового агрегату / Методика розрахунку орного агрегату / Методика розрахунку тягово-приводного агрегату / Технологічне налагоджування машинних та машинно-тракторних агрегатів / Загальні правила налагоджування агрегатів / Обладнання для технологічного налагоджування машин / Особливості налагоджування енергетичних засобів при виконанні технологічних операцій / Особливості налагоджування робочих машин на заданий режим роботи / Комплектування агрегатів та перевірка якості роботи на контрольній смузі земельної ділянки в тракторній бригаді / Налагоджування агрегатів у польових умовах та перевірка якості роботи / Основи технологічного нормування механізованих робіт / Значення технічного нормування механізованих робіт у підвищенні продуктивності праці / Поняття про технічні норми / Нормоутворювальні фактори / Методи нормування механізованих робіт / Нормування механізованих робіт за допомогою нормативних таблиць / Нормування тракторно-транспортних робіт / Транспорт у сільському господарстві / Використання транспортних і навантажувально-розвантажувальних засобів у сільському господарстві / Значення транспорту у сільськогосподарському виробництві / Характеристика та класифікація транспортних засобів / Класифікація вантажоперевезень / Класифікація сільськогосподарських вантажів / Класифікація автомобільних та внутрішньогосподарських доріг / Основні елементи транспортного процесу / Поняття про їздку, рейс / Кінематика транспортних засобів / Графіки руху транспортних засобів / Механізація навантажувально-розвантажувальних робіт / Особливості підготовки транспорту для перевезення сільськогосподарських вантажів / Планування та організація роботи транспорту / Вихідні дані для планування роботи транспорту / Розрахунок продуктивності транспортних засобів та їх потреби / Облік і контроль роботи транспортних засобів / Техніко-експлуатаційні показники роботи транспорту / Основні показники використання транспортних засобів / Використання машин у механізованих технологічних процесах при виробництві сільськогосподарських культур / Поняття про технологію виробництва сільськогосподарських культур, виробничі процеси, операції / Поняття про технологію виробництва сільськогосподарських культур / Характеристика існуючих технологій виробництва сільськогосподарських культур / Поняття про технологічний комплекс машин / Виробничі процеси, операції та їх характеристика / Показники технологічних операцій / Технологічні карти на виробництво сільськогосподарських культур та їх короткий зміст / Операційна технологія і порядок її розробки / Контроль і оцінка якості роботи / Механізація внесення добрив / Призначення добрив у сільському господарстві / Види добрив та їх класифікація / Технологічні схеми внесення добрив / Комплекс машин для навантаження і внесення добрив / Підготовка агрегатів до роботи / Визначення технологічних характеристик агрегатів / Підготовка поля та організація роботи агрегатів / Контроль і оцінка якості роботи / Охорона праці при зберіганні та внесенні добрив / Технологія механізованого основного обробітку грунту / Призначення основного обробітку грунту / Способи основного обробітку грунту / Технологія і комплекс машин для лущення і дискування стерні (грунту) / Технологія і комплекс машин для оранки / Вибір технологій і режимів роботи орних агрегатів / Безполицевий обробіток ґрунту / Технологія і комплекс машин для передпосівного обробітку ґрунту / Призначення передпосівного обробітку грунту / Комплекс машин для передпосівного обробітку грунту / Технологія механізованих робіт з виробництва зернових та зернобобових культур / Особливості виробництва зернових та зернобобових культур / Біологічні особливості зернових та зернобобових культур / Особливості підготовки грунту при виробництві зернових та зернобобових культур / Підготовка насіння до сівби / Технологія механізованих робіт при сівбі зернових та зернобобових культур / Технологія механізованих робіт по догляду за посівами зернових культур / Технологія механізованих робіт при збиранні зернових та зернобобових культур / Охорона праці та протипожежні заходи при збиранні врожаю / Технологія механізованих робіт при виробництві кукурудзи, соняшнику / Народногосподарське значення кукурудзи, соняшнику / Біологічні особливості вибору кукурудзи, соняшнику / Технологія обробітку грунту / Технологія механізованих робіт при сівбі кукурудзи, соняшнику / Технологія догляду за рослинами / Технологія хімічного захисту рослин кукурудзи, соняшнику / Технологія збирання кукурудзи, соняшнику / Особливості механізованого збирання кукурудзи на силос та зелений корм / Технологія та механізація виробництва цукрових буряків / Характеристика існуючих технологій виробництва цукрових буряків / Біологічні особливості та вибір сорту / Вимоги до системи машин / Особливості передпосівного обробітку грунту під посів цукрових буряків / Технологія механізованих робіт при посіві цукрового буряку / Технологія механізованого догляду за посівами цукрових буряків / Технологія та механізація збирання цукрових буряків / Технологія механізованих робіт при виробництві картоплі / Значення виробництва картоплі / Біологічні особливості виробництва картоплі / Характеристика існуючих технологій виробництва картоплі / Вимоги до системи машин при виробництві картоплі / Технологія механізованих робіт при садінні картоплі / Технологія механізованого догляду за картоплею / Механізовані роботи при захисті рослин від шкідників та хвороб рослин / Технологія механізованих робіт при збиранні картоплі / Технологія механізованих робіт з виробництва круп’яних культур / Народногосподарське значення культури / Біологічні особливості культури / Технології вирощування гречки, проса / Система обробітку грунту / Внесення добрив / Посів круп’яних культур / Догляд за посівами / Збирання врожаю круп’яних культур / Технологія механізованих робіт в овочівництві / Народногосподарське значення овочівництва / Підготовка грунту під овочеві культури / Внесення добрив / Механізація сівби та садіння / Механізація догляду / Механізація збирання овочевих культур, які неодночасно достигають / Технологія механізованих робіт виробництва кормів / Народногосподарське значення кормів / Біологічні властивості та особливості використання трав / Механізація збирання трав / Технологія механізованих робіт у садівництві та виноградарстві / Інтенсифікація садівництва та виноградарства / Комплекс машин для догляду за садами і виноградниками / Комплекс машин для збирання плодів / Механізація меліоративних робіт / Основні роботи з меліорації земель / Механізація робіт по зрошенню і обводненню земель / Механізація осушення земель і їх освоєння / Механізація освоєння нових земель / Обґрунтування структури і складу, планування та організація роботи машинно-тракторного парку / Визначення раціональної структури та складу машиннотракторного парку / Обґрунтування кількісного складу мтп / Методи розрахунку складу мтп / Розрахунок обсягу та строків виконання механізованих робіт у галузі рослинництва (рільництва) / Визначення комплексу машин для виконання виробничих операцій / Розрахунок обсягу механізованих робіт / Побудова графіка машиновикористання / Побудова лінійного графіка використання сільськогосподарських машин / Організація та управління машинно-тракторним парком / Основні шляхи впровадження науково-технічного прогресу в сільське господарство / Потоково-цикловий метод використання техніки / Оперативне керування роботою машинно-тракторного парку / Організація інженерно-технічної служби сільськогосподарського підприємства / Організаційна структура інженерно-технічної служби / Державний нагляд за технічним станом машин / Облікова документація використання мтп / Організація обліку використання мтп / Аналіз використання машинно-тракторного парку / Облік і методи аналізу використання мтп /

Сільськогосподарські машини/ Основи теорії та розрахунку

Основи теорії та розрахунку машин і знарядь для обробітку ґрунту / Ґрунт — місце проростання рослин і об’єкт механічного обробітку / Завдання та наукові основи механічного обробітку ґрунту / Операції, способи, машини і знаряддя для обробітку ґрунту / Ґрунт як об’єкт обробітку / Основи теорії та розрахунку лемішно-полицевих плугів і лущильників / Теоретичні основи технологічного процесу оранки / Ножі та теорія різання ґрунту лезом / Плужні корпуси та взаємодія клину з ґрунтом / Теоретичні основи побудови лемішно-полицевої поверхні плужного корпусу / Визначення параметрів польової дошки / Теоретичні основи побудови лемішно-полицевої поверхні передплужника / Особливості швидкісних робочих поверхонь плужних корпусів / Сили, що діють на плужний корпус / Тяговий опір плуга / Обґрунтування схеми розміщення робочих органів на рамі плуга / Умови рівноваги плуга / Теорія та розрахунок дискових ґрунтообробних машин і знарядь / Основні геометричні параметри дисків / Регульовані технологічні параметри та процес роботи дисків / Силова характеристика і тяговий опір дискових робочих органів / Теорія та розрахунок зубових борін / Робочі органи і процес роботи зубових борін / Розміщення зубів на рамі борони / Рівновага і тяговий опір зубової борони / Теорія та розрахунок культиваторів / Робочі органи культиваторів та їхні параметри / Дія полільних і універсальних лап на коріння бур’янів / Взаємне розміщення полільних і універсальних лап / Дія розпушувальних лап на ґрунт і їх взаємне розміщення / Система кріплення лап до рами та стійкість ходу по глибині / Визначення основних параметрів культиваторів / Теорія та розрахунок ґрунтообробних машин з активними робочими органами / Робочі органи фрез, проріджувачів і штангових культиваторів / Процес роботи і траєкторія руху робочих органів фрези та проріджувача / Основні параметри роботи фрези / Витрати потужності для роботи фрези / Визначення основних параметрів фрези / Теорія та розрахунок котків / Процес дії котка на ґрунт / Визначення параметрів котка / Опір перекочуванню котка / Основи теорії та розрахунку машин для сівби і садіння / Основні властивості насіння / Технологічні властивості насіння / Закономірності руху насіння / Типи робочих органів сівалок / Основи розрахунку котушкових висівних апаратів / Основи теорії та розрахунку дискових висівних апаратів / Основи теорії та розрахунку пневматичних висівних апаратів / Основи теорії сошників / Типи робочих органів машин для садіння / Основи теорії картоплесадильних машин / Основи теорії машин для садіння розсади / Основи теорії та розрахунку машин для внесення добрив / Способи внесення добрив, види добрив та їхні технологічні властивості / Типи робочих органів машин для внесення мінеральних добрив / Основи теорії дискових дозувальних апаратів / Основи теорії відцентрових розсіювальних дисків / Вибір та обґрунтування гідравлічних і пневмогідравлічних пристроїв для внесення рідких мінеральних добрив / Типи робочих органів машин для внесення органічних добрив / Вибір і обґрунтування параметрів конвеєрного дозувального апарата / Вибір і обґрунтування параметрів розкидального апарата органічних добрив / Основи теорії та розрахунку машин для захисту рослин / Основи теорії розпилення рідин і порошків / Механічне розпилення рідин / Утворення електрично заряджених аерозолів / Розпилення порошків / Конденсаційне утворення аерозолів / Вплив розмірів краплин на ефективність обприскування і обґрунтування оптимальної дисперсності / Технологічний розрахунок робочих органів обприскувачів / Розрахунок параметрів баків і мішалок / Розрахунок параметрів насосів / Розрахунок параметрів розпилювальних пристроїв / Технологічний розрахунок робочих органів протруювачів / Технологічний розрахунок робочих органів обпилювачів / Основи теорії та розрахунку косарок, косарок-плющилок, обчісувальних пристроїв, подрібнювальних апаратів, жаток і підбирачів / Подільники і стеблепідіймачі / Основи теорії, призначення, типи і застосування подільників / Основи теорії, призначення, типи і застосування стеблепідіймачів та гичкопідіймачів / Мотовила / Призначення, типи і застосування мотовил / Основи теорії та розрахунку мотовил / Різальні апарати / Призначення, типи і застосування різальних апаратів / Параметри, що впливають на різальну здатність ножа / Сегментно-пальцьові різальні апарати / Типи / Механізми приводу/ Основи теорії та розрахунку / Ротаційні різальні апарати з вертикальною віссю обертання/ Типи/ Основи теорії та розрахунку / Ротаційні різальні апарати з прямолінійним поступальним рухом ножів/ Основи теорії та розрахунку / Ротаційні різальні апарати з горизонтальною віссю обертання/ Основи теорії та розрахунку / Вальцьові апарати / Типи і призначення вальцьових апаратів / Основи теорії та розрахунку вальцьових апаратів / Подрібнювальні апарати / Призначення, типи і застосування подрібнювальних апаратів / Основи теорії та розрахунку подрібнювачів кормозбиральних комбайнів / Транспортувальні пристрої жаток / Призначення, типи і застосування транспортувальних пристроїв жаток / Основи теорії та розрахунку транспортувальних пристроїв жаток / Обчісувальні пристрої / Призначення, типи і застосування обчісувальних пристроїв / Основи теорії та розрахунку обчісувальних пристроїв / Підбирачі / Призначення, типи і застосування підбирачів / Основи теорії та розрахунку підбирачів / Основи теорії та розрахунку робочих органів молотарок зернозбиральних комбайнів / Молотильно-сепарувальні пристрої / Призначення і типи молотильно-сепарувальних пристроїв / Основи теорії та розрахунку молотильно-сепарувальних пристроїв / Соломовідокремлювачі / Призначення і типи соломовідокремлювачів / Основи теорії та розрахунку соломовідокремлювачів / Очисники зерна / Призначення, типи, параметри і режим роботи очисників зерна / Домолочувальні пристрої / Призначення, типи, параметри і режим роботи домолочувальних пристроїв / Бункери для зерна / Елементи конструкції і параметри бункерів для зерна / Тривалість заповнення і розвантаження бункера / Продуктивність і пропускна здатність комбайна / Основи теорії та розрахунку робочих органів для згрібання і пресування сіна / Типи робочих органів і процес згрібання сіна / Обґрунтування параметрів і режимів роботи поперечних граблів / Обґрунтування параметрів і режимів роботи коліснопальцьових граблів / Обґрунтування параметрів і режимів роботи пресів / Типи робочих органів пресів / Обґрунтування параметрів пресувальної камери / Основи теорії робочих процесів машин для збирання кукурудзи на зерно / Фізико-механічні властивості кукурудзи в період збирання / Основні робочі органи кукурудзозбиральних машин / Умови захоплення, протягування і відокремлення качанів вальцями / Пропускна здатність і швидкість обертання відокремлювальних вальців / Обґрунтування основних параметрів і режимів роботи очисників обгорток / Вибір розмірів і частоти обертання очисних вальців / Основи теорії та розрахунку машин для післязбиральної обробки зерна / Принципи очищення і сортування зерна / Способи очищення і сортування зерна / Фізико-механічні властивості зернових сумішей / Геометричні розміри насіння / Аеродинамічні властивості зернових сумішей / Інші властивості зернових сумішей / Робота плоских решіт / Умови переміщення матеріалу на решеті, що коливається / Умови проходження зерна крізь отвори решета / Повнота розділення зерна і режим роботи решіт / Кінематичний режим роботи решіт / Навантаження на решета та їх продуктивність / Робота циліндричного трієра / Теоретичні основи роботи трієра / Випадання зерна з комірки трієра і установлення приймального лотока / Режим роботи циліндричного трієра / Продуктивність трієра / Фрикційне очищення / Повітряні системи / Робочий процес у вертикальному каналі з нагнітанням повітря / Робочий процес похилого повітряного потоку / Теорія та розрахунок вентиляторів / Типи вентиляторів / Основне рівняння вентилятора / Вибір вентилятора / Основи теорії сушіння зерна / Властивості зерна як об’єкта сушіння / Загальна схема процесу сушіння / Режим роботи і продуктивність сушарок / Основи теорії та розрахунку бурякозбиральних машин / Фізико-механічні характеристики цукрових буряків як об’єкта збирання / Основи розрахунку параметрів апаратів для зрізування гички та очищення головок коренеплодів / Апарати для зрізування гички / Очисники головок коренеплодів цукрових буряків на корені / Типи та основні параметри викопувальних робочих органів / Лемішні викопувальні робочі органи / Дискові викопувальні робочі органи / Роторні викопувальні робочі органи / Вибір, обґрунтування і розрахунок основних параметрів очищувальних робочих органів / Основи теорії та розрахунку машин для збирання картоплі / Машини і способи збирання картоплі / Технологічні властивості картоплі в період збирання / Типи та основні параметри підкопувальних робочих органів / Вибір та обґрунтування основних параметрів пруткового елеватора і грохота / Типи сортувальних робочих органів / Визначення основних параметрів сортувальної роликової поверхні / Основи теорії та розрахунку машин для збирання льону / Характеристика льону як об’єкта збирання / Машини і способи збирання льону / Бральні апарати льонобралок і льонозбиральних комбайнів / Типи бральних апаратів / Основи теорії бральних апаратів / Льонозбиральні комбайни / Типи і робочий процес льонозбиральних комбайнів / Вибір та обґрунтування основних параметрів обчісувальних апаратів /

Ремонт машин та обладнання

Теоретичні основи технології ремонту машин та обладнання / Предмет і зміст технології ремонту машин та обладнання як наукової дисципліни / Зміна технічного стану машин і виникнення дефектів деталей / Основи науки про тертя та зношування / Структура трибології / Загальні поняття та основні терміни / Молекулярно?механічна Теорія тертя / Структурно?енергетична Теорія тертя / Класифікація видів зношування / Вплив макро і мікроструктури матеріалу деталей на їхні експлуатаційні властивості / Загальні закономірності процесу зношування і методи визначення зносу / Критерії граничного стану деталей і спряжень / Загальний технологічний процес ремонту машин та обладнання / Основні поняття та визначення / Структура технологічного процесу ремонту машин / Діагностування об'єктів ремонту / Приймання машин у ремонт / Розбирання машин, агрегатів і вузлів / Очищення об?єктів Ремонту / Дефектація деталей / Загальні методи усунення дефектів зношених деталей спряжень / Комплектування деталей / Складання вузлів, агрегатів і машин / Обкатування і випробування вузлів, агрегатів та машин / Фарбування машин / Технологічні способи ремонту (відновлення) деталей / Класифікація складових технологічного процесу ремонту (відновлення) деталей / Ручне зварювання і наплавлення / Механізоване зварювання і наплавлення / Способи підвищення продуктивності і якості механізованого дугового наплавлення / Плазмово-дугове наплавлення / Спеціальні види наплавлення і зварювання / Газотермічне напилювання / Електроконтактне напікання металічних порошків / Електроіскрове нарощування / Електролітичні металопокриття / Застосування полімерних матеріалів / Компенсація зношеного поверхневого шару пластичним деформуванням / Компенсація зношеного поверхневого шару встановленням додаткових деталей / Застосування паяння під час ремонту деталей / Зміцнення поверхонь деталей термічною хіміко-термічною обробкою / Поверхневе зміцнення деталей пластичним деформуванням / Термомеханічна обробка / Електромеханічна обробка / Відновлення розмірно-точнісних характеристик деталей механічною обробкою / Електроерозійна обробка / Анодно-механічна обробка / Використання лазерної технології для відновлення деталей / Слюсарні роботи / Технологія усунення дефектів типових деталей / Основи уніфікації технологічних процесів / Ремонт деталей «стрижні круглі» / Ремонт деталей «циліндри порожнисті» / Ремонт деталей «диски» / Ремонт деталей класу «дрібні деталі» / Ремонт шестерень / Ремонт деталей підкласу «важелі» / Ремонт деталей класу «корпусні деталі» / Ремонт деталей класу «деталі просторові тонкостінні» / Ремонт деталей класу «деталі площинні» / Ремонт деталей класу «деталі профільні» / Ремонт деталей класу «пружини, ресори» / Основи проектування технологічних процесів ремонту складових частин машин / Види технологічних процесів і вихідна інформація / Етапи розробки технологічних процесів / Ремонтний кресленик і схема розбирання (складання) / Технологічна документація / Основи вибору оптимальних варіантів технологічних процесів / Технологічні пристрої / Ремонт складових частин тракторів і автомобілів / Ремонт двигунів / Ремонт трансмісії і ходової частини / Ремонт автотракторного електрообладнання / Ремонт гідравлічних систем / Ремонт начіпного механізму / Ремонт кузовів і кабін / Ремонт пневматичних шин / Загальне складання, обкатування і випробування машин / Ремонт комбайнів, сільськогосподарських машин і знарядь / Особливості умов експлуатації комбайнів, сільськогосподарських машин і знарядь / Ремонт зернозбиральних комбайнів / Ремонт спеціальних комбайнів / Ремонт сільськогосподарських машин та знарядь / Ремонт обладнання для тваринництва / Особливості умов експлуатації обладнання для тваринництва / Ремонт машин і обладнання для приготування кормів / Ремонт обладнання для машинного доїння, первинної обробки і переробки молока / Ремонт транспортерів / Ремонт обладнання вівцеферм / Ремонт обладнання птахоферм та інкубаторів / Ремонт водопровідного та водонапірного обладнання, водонапірних баків і башт / Ремонт систем каналізації, вентиляції і опалення / Ремонт обладнання для отримання гарячої води і пари / Ремонт обладнання переробних підприємств / Особливості умов експлуатації обладнання для переробки сільськогосподарської продукції / Види і періодичність технічного обслуговування і ремонту / Очищення технологічних трубопроводів / Ремонт апаратів для теплової обробки харчових продуктів / Ремонт транспортуючого обладнання / Характерні дефекти і способи відновлення типових деталей / Ремонт типових складанних одиниць обладнання / Устаткування для осадження, фільтрування, перемішування і змішування матеріалів / Устаткування для фасування, розливання і пакування / Ремонт технологічного та електросилового обладнання і підіймально-транспортних Засобів / Ремонт технологічного обладнання / Ремонт електросилового обладнання / Ремонт піднімально-транспортного обладнання підприємств технічного сервісу / Автоматизація технологічних процесів ремонту машин / Автоматизація технологічних операцій ремонту / Застосування промислових роботів у ремонтному виробництві / Забезпечення якості продукції ремонтного виробництва / Показники якості і методи оцінювання рівня якості відремонтованої сільськогосподарської техніки / Система і організаційні основи управління якістю продукції на ремонтних підприємствах / Види і методи контролю якості продукції / Забезпечення стабільності якості продукції / Технічний контроль на ремонтному підприємстві / Сертифікація продукції і послуг підприємств технічного сервісу /

!!!!!!!REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA РЕКЛАМА REKLAMA!!!!!!