АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧЧНИХ ПРОЦЕСІВ І

 СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

 

 

НА ГОЛОВНУ

ПИТАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ:

1. Завдання, які ставлять перед автоматизацією сільськогосподарського виробництва.

2. Поясніть, як класифікуються системи автоматики залежно від функцій, які вони виконують, коротко поясніть їх суть.

3. Розкрийте суть поняття "автоматичний контроль" і що він включає в себе. Наведіть приклади застосування різних видів контролю в сільському господарстві.

4. Розкрийте суть поняття "автоматичний захист". Види захисту. Наведіть приклади автоматичного захисту в сільському виробництві.

5. Дайте пояснення, що таке "автоматичне керування", "система автоматичного керування" Наведіть приклади.

6. Поясніть термін "дистанційне керування". Наведіть приклади дистанційного керування.

7. Поясніть, що таке кібернетика. Наведіть сфери дії кібернетики.

8. Класифікація систем керування залежно від степені автоматизації. Наведіть приклади.

9. Поясніть термін "АСУ ТП". Наведіть приклади АСУ ТП.

10. Поясніть термін "АСК ТП". Наведіть приклади АСК ТП.

11. Поясніть термін "САК ТП". Наведіть приклади САК ТП.

12. Наведіть класифікацію систем керування залежно від степені автоматичного керування виробничим технологічними процесами. Наведіть приклади.

13. Показники техніко- економічної ефективності АТП.

14. Особливості автоматизації сільськогосподарського виробництва.

15. Технічна база для автоматизації сільськогосподарського виробництва.

16. Поясніть термін "виробничий процес". Наведіть приклад.

17. Поясніть термін "технологічний процес". Наведіть приклад.

18. Поясніть термін "технологічна операція". Наведіть приклад технологічних операцій у сільськогосподарському виробництві.

19. Класифікація об´єктів автоматизації з технологічного та транспортного руху. Наведіть приклади цих об´єктів.

20. Класифікація об´єктів автоматизації по типу технологічних процесів. Наведіть приклади.

21. Класифікація об´єктів автоматизації з динамічних властивостей. Наведіть приклади.

22. Класифікація об´єктів автоматизації з технологічного циклу. Наведіть приклади.

23. Класифікація об´єктів автоматизації з агрегатного стану оброблювального матеріалу. Наведіть приклади.

24. Опишіть технологічні вимоги, які ставляться при розробці систем автоматичного керування.

25. Опишіть загальний порядок аналізу і синтезу автоматичних систем.

26. Поясніть класифікацію схем систем автоматизації наведіть приклади маркування схем.

27. Структурні схеми автоматизації. Правила виконання. Умовні позначення. Наведіть приклади.

28. Функціонально-технологічні схеми. Умовні позначення, правила виконання.

29. Принципові схеми систем автоматизації. Умовні позначення, правила виконання.

30. Правила виконання принципових схем автоматизації суміщеним методом. Відповідь проілюструйте конкретним прикладом.

31. Правила виконання принципових схем автоматизації. Відповідь проілюструйте прикладом.

32. Схеми з´єднань. Класифікація. Правила виконання.

33. Правила виконання схем з´єднань графічним методом. Наведіть конкретний приклад.

34. Правила виконання схем з´єднань адресним  методом. Наведіть конкретний приклад.

35. Правила виконання схем з´єднань табличним методом. Наведіть приклад.

36. Схеми підключень. Умовні позначення. Правила виконання. Відповідь проілюстуйте прикладом.

37. Поясніть правила вибору регуляторів. Наведіть конкретний приклад.

38. Поясніть правила вибору електромагнітних реле. Відповідь підтвердіть конкретним прикладом.

39. Поясніть правила вибору виконавчих механізмів.

40. Поясніть правила вибору виконавчих механізмів.

41. Накреслити і пояснити принципи дії схеми керування системою водопостачання з повітряно-водяним котлом. Опишіть ТЗА, що використовується в даній схемі.

42. Накресліть і поясніть принцип дії станції керування типу ПЗТ. Охарактеризуйте ТЗА.

43. Накресліть і поясніть принцип дії станції керування типу ШЗТ. Охарактеризуйте ТЗА.

44. Накресліть і поясніть принцип дії двохагрегатної насосної станції для відкачування стічних вод. Охарактеризуйте ТЗА.

45. Зобразіть схему, поясніть принцип дії станції керування вентиляцією типу ШАП-5701. Опишіть засоби автоматики.

46. Зобразіть структурну схему станції керування МК-ВА-УЗ. Поясніть призначення блоків станції.

47. Накреслити схему керування кормороздавача ТВК-80А. Опишіть роботу схеми і охарактеризуйте ТЗА.

48. Накресліть схему керування кормороздавачем КС-1,5. Поясніть принцип дії, призначення і марки ТЗА.

49. Накресліть схему керування кормороздавачем платформного типу. Опишіть її роботу,  призначення  ТЗА.

50. Накресліть схему керування транспортером ТСН-160А. Опишіть принцип дії схеми та ТЗА, які використовуються в схемі.

51. Накресліть схему керування технологічною лінією видалення гною з транспортними візками. Опишіть принцип дії ТЗА, що використовується в схемі.

52. Накресліть схему керування транспортером УС-15. Опишіть принцип дії і ТЗА, які використовуються в даній схемі.

53. Зобразіть схему керуючого пристрою МА-1/2. Поясніть принцип дії та призначення ТЗА.

54. Накресліть схему керування процесом доїння корів у доїльній установці УДА-24. Опишіть принцип дії.

55. Накресліть схему керування пастеризатором молока ОПФ - 1, поясніть принцип дії і призначення ТЗА.

56. Накресліть схему керування процесом завантаження і роздачі кормів у клітковій батареї типу БКН-3.

57. Накресліть структурну схему станції керування "Климатика - 1". Опишіть призначення блоків схеми.

58. Накресліть принципову схему автоматизації інкубатора. Поясніть принцип дії і призначення ТЗА.

59. Накресліть схему керування освітленням в пташнику (УПУС-1), опишіть принцип роботи і призначення ТЗА.

60. Накресліть схему керування освітлення в пташнику (ПРУС-1), опишіть принцип роботи і призначення ТЗА.

61. Накресліть схему автоматичного керування видалення посліду. Принцип роботи і призначення ТЗА.

62. Накресліть технологічну схему лінії забою птиці і обробітку тушок. Опишіть роботу схеми.

63. Накресліть схему автоматичного керування процесом збирання яєць. Опишіть принцип роботи схеми і призначення ТЗА.

64. Накресліть схему керування агрегатом вітамінного борошна. Опишіть принцип роботи схеми і призначення ТЗА.

65. Накресліть схему керування ОПК -2. Поясніть принцип роботи схеми і призначення ТЗА.

66. Накресліть схему керування дробаркою ДБ-5. Опишіть принцип роботи схеми і призначення ТЗА.

67. Накресліть схему автоматизації потокової лінії приготування соковитих кормів. Опишіть принцип дії і призначення ТЗА.

68. Накресліть схему автоматизації потокової лінії приготування концентрованих кормів. Опишіть принцип роботи і призначення ТЗА.

69. Накресліть схему автоматизації ЗАВ-20. Опишіть принцип роботи і призначення ТЗА.

70. Накресліть схему автоматизації барабанної зерносушарки. Опишіть принцип роботи і призначення ТЗА.

71. Накресліть схему керування бункером активного вентилювання зерна. Опишіть принцип роботи схеми і призначення ТЗА.

72. Накресліть схему керування обігрівом парників. Опишіть принцип роботи схеми і призначення ТЗА.

73. Накресліть схему керування мікрокліматом в ангарній теплиці. Опишіть принцип роботи і призначення елементів схеми.

74. Накресліть схему керування мікрокліматом в овочесховищі. Опишіть принцип роботи схеми і призначення ТЗА.

75. Накресліть схему автоматичного керування мікрокліматом у фруктосховищі. Опишіть принцип роботи схеми і призначення ТЗА.

76. Накресліть схему установки для сортування картоплі. Опишіть принцип роботи схеми і призначення ТЗА.

77. Накресліть схему автоматичного повторного вмикання. Опишіть принцип роботи схеми і призначення елементів схеми.

78. Накресліть схему автоматичного включення резерву. Опишіть принцип роботи схеми і призначення ТЗА.

79. Накресліть схему автоматичного частотного розвантаження. Опишіть принцип роботи схеми і призначення ТЗА.

80. Накресліть схему керування теплогенератором ТГ-2,5. Опишіть принцип роботи схеми і призначення ТЗА.

81.  Накресліть схему керування котлом ДКВР-300. Опишіть принцип роботи схеми і призначення ТЗА.

82. Накресліть схему автоматичного керування елементним акумуляційним водонагрівачем. Опишіть принцип роботи схеми і призначення ТЗА.

83. Накресліть схему автоматичного керування елементним водонагрівачем проточного типу. Опишіть принцип роботи схеми і призначення ТЗА.

84. Накресліть схему керування електродним водонагрівачем. Опишіть принцип роботи схеми і призначення ТЗА.

85. Накресліть схему керування електродним котлом. Опишіть принцип роботи схеми і призначення ТЗА.

86. Накресліть схему автоматичного керування калориферною установкою СФОЦ. Опишіть принцип роботи схеми і призначення ТЗА.

87. Накресліть схему автоматичного керування холодильною установкою типу МХУ - 8С. Опишіть принцип роботи схеми і призначення ТЗА.

88. Накресліть схему автоматичного керування холодильною установкою УВ-10. Опишіть принцип роботи схеми і призначення ТЗА.

89. Накресліть схему автоматичного керування холодильною установкою АВ-30. Опишіть принцип роботи схеми і призначення ТЗА.

90. Накресліть схему автоматичного керування установкою ультрафіолетового опромінення. Опишіть принцип роботи і призначення елементів схеми.

91. Накресліть схему керування установкою ИКУФ - 2. Опишіть принцип роботи і призначення елементів схеми.

92. Накресліть схему керування комбінованим обігрівом молодняку тварин. Опишіть принцип роботи схеми і призначення ТЗА.

93. Діагностика сільськогосподарської техніки. Технологічні основи. Основні засоби автоматизації, що застосовуються в схемах діагностування.

94. Накресліть схему керування стенда для обкатки автотракторних двигунів. Опишіть принцип роботи схеми і призначення ТЗА.

95. Накресліть схему керування гальванічною установкою. Опишіть принцип роботи схеми і призначення ТЗА.

96. Накресліть схему керування кран-балкою. Опишіть принцип роботи схеми і призначення ТЗА.

97. Накресліть схему керування електротельфером. Опишіть принцип роботи схеми і призначення ТЗА.

98. Накресліть схему камерної електропередачі для загартовування деталей.  Опишіть принцип роботи схеми і призначення ТЗА.

99. Основні принципи централізованого контролю. Основні засоби автоматизації для систем централізованого керування та контролю.

100. Структурні схеми АСК, поясніть їх суть та призначення.

 

ЗАДАЧІ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ:

1. ЗАДАЧА: (1-30). Розробити функціональну - технологічну схему заданого процесу.

(номер варіанту надсилаєте свій або надсилаєте свої дані)

 

2. ЗАДАЧА: (1-40) Користуючись таблицею розробити принципову електричну схему автоматизації заданого технологічного процесу

(номер варіанту надсилаєте свій або надсилаєте свої дані)

 

3. ЗАДАЧА: (1-100) Користуючись таблицею розробити схему з´єднань і схему підключень вказаним методом для заданої принципової електричної схеми.

(номер варіанту надсилаєте свій або надсилаєте свої дані)

 

(також ми виконуємо ексклюзивні питання та задачі для контрольних робіт)

 

 

za-day@ya.ru

 

!!!!!!!REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA РЕКЛАМА REKLAMA!!!!!!