НА ГОЛОВНУ

ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 

1. Метод бухгалтерського обліку, його елементи.

2. Система рахунків і порядок відображення в них господарських операцій.

3. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку. План рахунків.

4. Інвентарізація і її значення.

5. Правила ведення касових операцій.

6. Документація з обліку касових операцій і грошей у касі.

7. Порядок відкриття рахунків у банках для здійснення безготівкових розрахунків.

8. Облік розрахунків з підзвітними особами.

9. Облік розрахунків з покупцями і замовниками.

10. Облік короткострокових і довгосторокових позик.

11. Розрахунки з постачальниками і підрядниками.

12. Облік розрахунків з бюджетом.

13. Облік розрахунків з відшкодуванням матеріальних збитків.

14. Організація складського господарства і облік на складах.

15. Методи оцінки запасів.

16. Первинний облік надходження і списання товарно-матеріальних запасів.

17. Склад, класифікація та оцінка основних засобів.

18. Первинна документація з обліку основних засобів.

19. Методика розрахунку та облік амортизації основних засобів.

20. Первинний облік праці і її оплати.

21. Нарахування оплати праці за час щорічних та додаткових відпусток.

22. Види і порядок утримань із заробітної плати.

23. Облік розрахунків з оплати праці і розрахунків за страхування.

24. Поняття доходів і їх класифікація.

25. Первинна документація реалізації продукції.

26. Облік доходів від реалізації.

27. Визначення, оцінка і функції власного капіталу.

28. Облік статутного капіталу.

29. Облік пайового капіталу.

30. Способи будівництва і їх облік.

31. Придбання основних засобів.

32. Облік розрахунків допомоги з тимчасової непрацездатності.

33. Класифікація витрат виробництва, склад і облік витрат.

34. Облік витрат і виконаних робіт у ремонтно-механічній майстерні.

35. Облік витрат і виконаних робіт вантажним автотаранспортом.

36. Облік витрат і виходу продукції рослинництва.

37. Первинні документи з обліку допоміжних виробництв.

38. Облік витрат і виходу продукції переробки.

39. Обчислення собівартості робіт і послуг допоміжних виробництв.

40. Особливості бухгалтерського обліку  в фермерських господарствах.

41. Види бухгалтерської звітності. Порядок складання, строки подання звіту.

42. Економічний зміст фіксованого сільськогосподарського податку. Об'єкти оподаткування. Порядок визначення податку на додану вартість.

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA РЕКЛАМА REKLAMA!!!!!!