Деталі машин: теорія проектування конструювання міцність класифікація відомості

 

Деталі машин

Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва / Основні положення про проектування конструювання / Загальні питання розрахунку та проектування деталей машин / Загальні вимоги до машин / Класифікація деталей машин / Історичний огляд розвитку конструкцій деталей машин / Етапи конструювання і проектування машин / Види конструкторської документації / Навантаження, що діють на деталі машин / Основні критерії робоздатності та розрахунку деталей машин / Міцність / Методи розрахунків на міцність / Міцність за змінних напружень / Границя витривалості за змінних напружень / Основні фактори, які впливають на границю витривалості / Втомна міцність деталей за нестаціонарного навантаження / Вибір допустимих напружень і коефіцієнтів запасу міцності / Визначення запасу втомної міцності у разі двовісного напруженого стану / Жорсткість деталей / Вібростійксть / Зносостійкість / Надійність машин і деталей / Основні терміни і поняття / Ймовірність, безвідмовність роботи, щільність розподілу та інтенсивність відмови / Основне рівняння надійності / Основні закони розподілу випадкових величин / Шляхи підвищення надійності і довговічності деталей / Матеріали деталей машин / Основні вимоги до матеріалів деталей / Метали / Сталі / Чавуни / Сплави кольорових металів / Неметалеві матеріали / Термічна і хіміко-термічна обробки матеріалів / Вибір матеріалів деталей машин / Тертя і зношування в машинах / Основні поняття триботехніки / Основні характеристики зношування та шляхи його зменшення / Шляхи підвищення зносостійкості деталей / Стандартизація і уніфікація деталей машин / Система автоматизованого проектування (сапр) / Передачі / Загальні відомості про передачі / Класифікація, кінематичні схеми / Привід машини/ Вибір двигуна / Основні кінематичні і енергетичні параметри передач та співвідношення між ними / Зубчасті передачі / Загальні відомості і класифікація / Основні параметри зубчастих коліс / Коригування зубців циліндричних зубчастих передач / Точність зубчастих передач / Види руйнування зубців / Критерії роботоздатності і розрахунку зубчастих передач / Матеріали зубчастих коліс / Допустимі напруження / Прямозубі циліндричні зубчасті передачі / Сили в зачепленні / Розрахунок на контактну витривалість / Розрахунок зубців на витривалість у разі згину / Розрахунок передач у разі дії максимального навантаження (перевантаження) / Косозубі циліндричні передачі / Особливості геометрії / Еквівалентне колесо / Сили в зачепленні / Розрахунки косозубих передач / Конічні зубчасті передачі / Геометричні параметри / Сили в зачепленні / Еквівалентне колесо / Розрахунки прямозубих конічних передач / Циліндричні передачі з зачепленням / Планетарні передачі / Кінематика планетарних передач / К/к/д/ планетарних передач / Сили в зачепленні / Розрахунок планетарної передачі / Хвильові передачі / Розрахунок хвильової зубчастої передачі / Гвинтові та гіпоїдні зубчасті передачі / Гвинтова зубчаста передача / Гіпоїдна зубчаста передача / Редуктори і мотор-редуктори загального призначення / Черв’ячні передачі / Загальні відомості та класифікація / Основні параметри черв’ячних циліндричних передач (без зміщення черв’яка) / Параметри черв’яка (архімедового) / Параметри черв’ячного колеса / Параметри черв’ячної передачі / Кінематика і точність виготовлення передач / Сили в зачепленні / Види пошкоджень черв’ячних передач / Критерії роботоздатності і розрахунки / Матеріали деталей / Допустимі напруження / Розрахунки черв’ячних передач / Розрахунок зубців колеса на контактну витривалість / Розрахунок зубців колеса на витривалість у разі згину / Розрахунки на міцність у разі дії максимального навантаження / Розрахунок черв’яка на жорсткість / Тепловий розрахунок черв’ячної передачі / Ланцюгові передачі / Основні відомості і класифікація / Деталі ланцюгових передач / Ланцюги / Зірочки / Основні геометричні і кінематичні параметри / Сили в передачі / Критерії роботоздатності ланцюгових передач / Розрахунки ланцюгових передач / Розрахунок шарнірів ланцюга на зносостійкість / Розрахунок ланцюга на міцність / Пасові передачі / Основні відомості і класифікація / Паси / Шківи / Геометрія і кінематика пасових передач / Сили і напруження в пасі / Пружне ковзання і буксування паса / Критерії роботоздатності пасових передач / Розрахунки пасових передач на тягову здатність / Розрахунок передачі на довговічність / Зубчасто-пасові передачі / Загальні відомості / Розрахунки і проектування зубчасто-пасових передач / Фрикційні передачі та варіатори / Загальні відомості / Ковзання у фрикційній передачі / Матеріали та конструкції деталей фрикційних передач / Види руйнування котків і критерії роботоздатності / Геометрія і кінематика передачі / Розрахунки фрикційних передач / Варіатори / Передачі гвинт – гайка / Ходові різьби / Конструкції і матеріали деталей / Передаточне відношення і к/к/д/ передачі / Розрахунок передачі гвинт - гайка / Вали, підшипники, муфти, пружні елементи / Вали та осі / Загальні відомості, класифікація і конструкція валів і осей / Матеріали валів та осей / Розрахункові схеми/ Критерії розрахунку / Розрахунок осей / Розрахунок валів на кручення / Розрахунок валів на статичну міцність / Розрахунок валів на витривалість / Розрахунок валів на жорсткість / Розрахунок валів на вібростійкість / Підшипники ковзання / Загальні відомості і класифікація / Конструкції підшипників ковзання / Режими тертя в підшипниках ковзання, критерії роботоздатності / Умовний розрахунок підшипників ковзання / Умови утворення режиму рідинного тертя / Матеріали вкладишів / Металеві підшипникові сплави / Неметалеві матеріали / Підшипники «сухого» тертя / Підшипники кочення / Загальні відомості і класифікація підшипників кочення / Характеристики підшипників основних типів / Матеріали деталей підшипників / Класи точності підшипників / Система умовних позначень підшипників кочення / Характер навантаження елементів підшипника й напруження в них під час роботи/ Види руйнувань підшипників кочення / Кінематика й динаміка елементів у підшипнику / Гранична швидкохідність підшипників кочення / Розрахунки підшипників на довговічність і статичне навантаження / Вибір підшипників кочення / Вибір типорозмірів підшипників, схеми їх установки, послідовність розрахунків / Вибір і розрахунок підшипників кочення за статичним навантаженням / Змащування підшипників кочення / Вибір посадок підшипників / Монтаж і демонтаж підшипників / Муфти / Призначення і класифікація / Некеровані муфти (постійно діючі) / Глухі муфти / Компенсуючі муфти / Керовані муфти / Самокеровані муфти / Запобіжні муфти / Муфта вільного ходу (обгінна муфта) / Пружні елементи машин та корпусні деталі / Пружини/ Основні поняття, призначення та класифікація / Конструкції, параметри та матеріали пружин / Основні параметри пружин / Розрахунок циліндричних гвинтових пружин розтягу та стиску / Загальні відомості про гуму та її фізико?механічні Властивості / Складальні одиниці з гумовими елементами / Основи розрахунку гумових деталей у разі статичного навантаження / Корпусні деталі / Вибір оптимальних форм та визначення параметрів / Конструювання і розрахунок корпусних деталей / З’єднання / Різьбові з’єднання / Різьби: класифікація і основні параметри / Основні типи кріпильних різьб / Основні типи різьбових з’єднань, кріпильні деталі, стопоріння / Елементи теорії гвинтової пари / Момент загвинчування / К/к/д/ гвинтової пари / Самогальмування гвинтової пари / Розподіл осьової сили за витками різьби / Розрахунок різьби на міцність / Розрахунки різьбових з’єднань за різних випадків навантаження / З’єднання незатягнутим болтом, навантажене зовнішньою силою / З’єднання затягнутим болтом, зовнішнє навантаження відсутнє / З’єднання, навантажене силами в площині стику / З’єднання затягнутим болтом, зовнішнє навантаження розкриває стик / Затягнуте з’єднання, на болт діє ексцентричне навантаження / З’єднання затягнутим болтом, навантажене змінною зовнішньою осьовою силою / Допустимі напруження / Розрахунок з’єднань групою болтів / Клемові з’єднання / Шпонкові, шліцьові та профільні з’єднання / Загальні відомості, призначення і класифікація шпонок / Розрахунок ненапружених шпонкових з’єднань / Розрахунок напружених шпонкових з’єднань / Шліцьові (зубчасті) з’єднання / Проектування і розрахунок шліцьових з’єднань / Зварні, паяні та клеєні з’єднання / Зварні з’єднання/ Загальні відомості / Види зварних з’єднань і типи зварних швів / Розрахунки зварних з’єднань на міцність / Допустимі напруження зварних з’єднань / Паяні з’єднання/ Загальні відомості / Клейові з’єднання / Заклепкові з’єднання / Загальні положення, типи заклепок і матеріали / Розрахунок міцних заклепкових з’єднань / З’єднання з натягом (пресові) / Розрахунок з’єднань з натягом / Конічні з’єднання з натягом /


!!!!!!!REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA РЕКЛАМА REKLAMA!!!!!!