МОНТАЖ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ І СИСТЕМ КЕРУВАННЯ.

на головну
Загальні питання монтажу енергетичного обладнання та засобів автоматизації.

Основні нормативні документи на проведення електромонтажних робіт.

Проект виробництва робіт.

Мережеве планування електромонтажних робіт.

Організація пусконалагоджувальних робіт.

Загальні положення по організації пусконалагоджувальних робіт.

Налагодження і випробування пристроїв заземлення.

Вимірювання опору розтікання струму.

Вимірювання напруги дотику.

Перевірка наявності кола між заземлювачем і заземлювальними елементами.

Перевірка опору петлі фаза-нейтраль Zп.

Класифікація електроустановок, електроприміщень за умовами середовища та ступенем ураження електричним струмом.

Монтаж пристроїв управління та захисту.

Загальні положення.

Монтаж комутаційних та ручних апаратів.

Монтаж апаратів дистанційного управління.

Монтаж апаратів захисту.

Основні правила виконання електричних схем.

Загальні вимоги до виконання електричних схем.

Основні типи схем.

Послідовність виконання схем з'єднань згідно з електричними схемами.

Технологія монтажу електропроводок.

Аналіз систем електропостачання споживачів.

Вимоги правил до електроустановок житлових, громадських, адміністративних і побутових будівель.

Характеристика видів заземлення.

Визначення електропроводок. Класифікація електропроводок.

Вибір виду проводки. Технічні вимоги до монтажу електропроводок.

Умови вибору та вибір площі перерізу провідників для монтажу проводок.

Способи прокладки відкритих та прихованих проводок.

Сучасні матеріали та компоненти для монтажу електропроводки.

Традиційна форма прихованого монтажу електропроводки.

Сучасний підхід з використанням ПВХ-труб.

Традиційна форма монтажу накладним способом.

Сучасний підхід до монтажу накладним способом з використанням твердої ПВХ - труби (на базі лінійки "Експрес".

Методика електромонтажу в твердих гладких ПВХ - трубах.

Щитове обладнання.

Шафи та корпуси.

Виконання вводів.

Основні вимоги щодо захисту низьковольтних комплектних розподільних пристроїв.

Захист ізоляцією частин, які перебувають під напругою.

Захист огорожами та оболонками.

Захист за допомогою електричних кіл захисту.

Ввід електропроводки у приміщення.

Особливі вимоги.

Електричний монтаж щитків.

Склад і розміщення вимикачів.

Монтаж низьковольтних комплектних пристроїв.

Технологія монтажу електропроводів.

Поняття електроприводу.

Основні характеристики двигунів.

Технічні характеристики.

З'єднання обмоток електродвигунів і позначення їхніх виводів.

Вибір електродвигунів.

Вимоги до монтажу електродвигунів.

Підготування електродвигунів до монтажу.

Монтаж електродвигуна на опорну основу.

Підготовка фундаменту.

Установка двигуна на опорну основу.

Способи передачі обертального руху від електродвигуна до робочої машини.

Вивіряння положення валів електродвигуна та робочої машини.

Монтаж установок для освітлювання, опромінювання та електронагрівальних установок.

Основні характеристики освітлювальних та опромінювальних приладів.

Світильники.

Опромінювачі.

Особливості монтажу установок освітлення з лампами розжарювання.

Особливості та будова світильників з люмінесцентними трубчатими лампами низького тиску.

Види люмінесцентних ламп.

Конструкція світильників.

Спеціальні лампи для ІЧ - опромінення.

Монтаж стаціонарних опромінювальних установок.

Опромінювач типу ІКУФ-1М

Опромінювач типу ОТ6-40.

Монтаж групових ліній освітлення з люмінесцентними лампами.

Загальна характеристика.

Технічні умови для шинних систем "Басбар".

Послідовність монтажу групових ліній освітлення.

Особливості монтажу електроустаткування у вибухонебезпечних зонах і пожежонебезпечних приміщеннях.

Монтаж тросових проводок у вибухонебезпечних зонах.

Випробовування освітлювальних електроустановок.

Монтаж електронагрівальних установок.

Основні відомості.

Монтаж електронагрівальних установок.

Вимоги техніки безпеки при виконанні електромонтажних робіт.

Монтаж засобів автоматизації.

 Призначення та класифікація станцій керування, щитів і пультів керування.

Технологія монтажу засобів автоматизації, захисту і сигналізації.

Монтаж засобів автоматизації.

Монтаж засобів захисту.

Монтаж засобів сигналізації.

Розмітка місць установки апаратури, ревізія електроапаратів.

Виконання електропроводок всередині шаф та щитків керування.

Маркування проводів та кабелів.

Застосування пристроїв захисного відключення у системах заземлення нейтралі TN-C, TN-C-S, IT - TT, TN-S.

Призначення, класифікація.

Застосування пристроїв захисного відключення.

Вибір перерізу провідників.

Система TN-S.

Система TN-C.

Система ТТ.

Система ІТ.

Система TN-C-S.

Монтаж схем підключення ПЗВ.

Технологія монтажу повітряних ліній електропередач.

Класифікація ліній за призначенням, за класом напруги. Визначення повітряної лінії (ПЛ).

Класифікація.

Визначення.

Основні конструктивні елементи повітряних ліній.

Проводи.

Розташування проводів на опорах ПЛ до 1 кВ.

Розташування проводів і тросів та відстані між ними на ПЛ вище 1 кВ.

Ізолятори і арматура.

Фундаменти.

Типи опор.

Улаштування повітряних ліній електропередач із самонесучими ізольованими проводами.

Загальні вимоги.

Кліматичні умови.

Габарити, перетини і зближення.

Технологія монтажу ПЛ.

Технологія операції по монтажу ПЛІ.

Кліматичні умови монтажу СІП.

Розкочування СІП.

Натягування та закріплення СІП на опорах.

Монтаж відгалуджень до вводів в будівлі.

Заземлення нульової жили СІП і металоконструкцій опор.

Кількісний склад бригади з монтажу СІП.

Захист ліній від атмосферних перенапруг.

Заземлення ПЛ до 1 кВ.

Захист ПЛ вище 1 кВ від перенапруг.

Технологія монтажу повітряних ліній з неізольованими проводами.

Характеристика опор.

Натягування, візування і прийом стріл прогину проводів і тросів.

Кріплення проводів і тросів на опорах анкерного типу.

Кріплення проводів і тросів на проміжних опорах.

Розробка технологічної карти монтажу проводів ПЛ.

Монтаж кабельних ліній.

Визначення кабельної лінії (КЛ). Особливості використання.

Підготовчі роботи.

Вибір траси ліній.

Монтаж кабелів, кабельних муфт та воронок.

Монтаж в траншеях.

Монтаж кабельних ліній у виробничих приміщеннях.

Маркування кабельних ліній.

Використання безнагрівних технологій.

Загальні відомості.

Муфта холодної установки Quick Splice 1000.

Муфти серії QT II

З'єднувальна муфта 92-AG611-1.

Монтаж трансформаторних підстанцій.

Основна характеристика трансформаторних підстанцій.

Класифікація виконань та основні технічні дані КТП.

Монтаж комплектної трансформаторної підстанції.

Конструкція та робота комплектної трансформаторної підстанції.

Встановлення комплектної трансформаторної підстанції.

Конструкція фундаменту та опорних конструкцій.

Послідовність монтажу КТП.

Встановлення силового трансформатора.

Технологія монтажу вторинних кіл КТП.

Установка приладів.

Монтаж запобіжників.

Монтаж роз'єднувача та приводу до нього.

Монтаж заземлювальних пристроїв ТП 10/0,4 кВ.

Загальні відомості.

Основні типи заземлювачів.

Технологія монтажу пристроїв заземлення.

Модернізація комірки розподільного пристрою 10 кВ.

Загальні відомості.

Конструкція вакуумного вимикача.

Технологія монтажу при виконанні модернізації обладнання комірки.

Опорна конструкція монтажного комплекту.

Підготовка до монтажу комплекту модернізації.

Монтаж вакуумного вимикача.

Настроювання елементів комплекту модернізації.

Установка елементів блокування.

Підключення шафи вторинних з'єднань на викатному елементі.

Монтаж і настроювання блокування викатного елемента.

Організація та виконання електромонтажних робіт, заземлення і занулення в електроустановках.

Основні поняття про заходи захисту людей і тварин від ураження електричним струмом.

Заземлення у сільських електроустановках.

Занулення у сільських електроустановках.

Пристрої вирівнювання електричних потенціалів.

Застосування малої напруги.

Блокування в електроустановках.

!!!!!!!REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA РЕКЛАМА REKLAMA!!!!!!