ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ.

НА ГОЛОВНУ

ЛЮДСТВО Й ДОВКІЛЛЯ

1. Джерела екологічної загрози.

2. Еволюція відносин людини й природи.

3. Надзвичайні екологічні ситуації.

4. Криза людського духу

5. Нова філософія життя.

СУЧАСНА НАУКА ПРО ДОВКІЛЛЯ

6. Структура, предмет, завдання й методи науки про довкілля.

7. Основні екологічні поняття й терміни.

8. Життя екосистем.

9. Основні екологічні закони.

10. Методи вивчення характеру й обсягів антропогенних забруднень та екологічний моніторинг.

11. Основні принципи економіки природокористування.

12. Основи економіки природокористування.

13. Основи економіки природокористування.

14. Нові галузі екології.

15. Правові основи природокористування.

ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ.

16. Основні риси екологічної системи "Земля"

17. Атмосфера.

18. Парниковий ефект.

19. Озонова діра в атмосфері.

20. Смог.

21. Кислотні дощі.

22. Ядерна ніч і ядерна зима.

23. Тютюновий дим.

24. Шумове, вібраційне та електромагнітне забруднення атмосфери.

25. Заходи боротьби з забрудненням атмосфери.

26. Гідросфера.

27. споживання прісної води.

28. Забруднення води.

29. Очищення стічних вод.

30. Очищення стічних вод.

31. Охорона вод Світового океану.

32. Літосфера.

33. Охорона грунтів.

34. Охорона земної поверхні.

35. Рекультивація порушених земель.

36. Охорона земних надр.

37. Біосфера.

38. Походження життя на Землі.

39. Еволюція біосфери.

40. Еволюція людини.

41. Ноосфера.

42. "Біосфера-2"

43. Охорона рослинного й тваринного світу.

44. Природні ресурси.

ЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

45. Енергетика.

46. Екологічний вплив ТЕС.

47. Екологічний вплив АЕС.

48. Екологічний вплив ГЕС.

49. Відновлювальні джерела енергії

50. Енергозбереження.

51. Промисловість.

52. Сільське господарство.

53. Транспорт.

54. Військова справа.

55. Наукова діяльність.

56. Культура й релігія.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯ Й ВІДНОВЛЕННЯ ДОВКІЛЛЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА

57. Міжнародні екологічні організації, угоди.

58. Громадські "зелені" організації та рухи.

59. Стратегія й тактика виживання людства.

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРИРОДНІ УМОВИ.

1. Природні умови.

2. Традиції природокористування.

3. Головні причини й джерела розвитку екологічної кризи.

ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ОКРЕМИХ РЕГІОНІВ.

4. Екологічні проблеми найбільших рік, Чорного та Азовського морів.

5. Донецько-Придніпровський регіон.

6. Українське Полісся.

7. Українські Карпати.

8. Наслідки природних та антропогенних екологічних катастроф.

9. Наслідки Чорнобильської катастрофи.

10. Перспективи екологічного стану і пріоритети екологічної політики держави.

 

!!!!!!!REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA РЕКЛАМА REKLAMA!!!!!!