НА ГОЛОВНУ

ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА

1. Інвестиції і капітальні вкладення, їх склад і структура. Інвестиційний цикл.

2. Показники для вимірювання продуктивності праці у будівництві (трудомісткість, виробіток): ділянка застосування, формули для розрахунку, позитивні і негативні сторони. Навести дані про виробіток у натуральних і грошових одиницях у конкретних організаціях.

3. Проектування у будівництві. Види та стадії проектування. Напрямки удосконалення проектних рішень.

4. Основні фонди будівельних організацій, їх економічна суть, склад, джерела утворення. Шляхи поліпшення використання основних фондів.

5. Будівельний комплекс України. Функції Держбуду України і будівельних міністерств та відомств (Мінбуду, Держводгоспу, Агропромбуду, Укрмонтажспецбуду та. ін.) в управлінні будівництвом, зміни їх в умовах розширення прав і господарської самостійності будівельних організацій.

6. Оборотні кошти будівельних організацій: склад, структура, джерела формування в нових умовах розрахунків з замовниками за виконання робіт.

7. Економічне та соціальне значення науково-технічного прогресу.

8. План з праці: призначення порядок розробки, основні показники та їх розрахунок. Навести приклад плану з праці тресту (БУ).

9. Аналіз виконання виробничої програми.

10. Структура матеріально-технічної бази будівництва та її удосконалення у сучасних умовах.

11. річний виробничо-будівельний план будівельної організації (будфінплан), порядок його розробки та основні розділи. Бізнес-план.

12. Підрядний, господарський і змішаний способи будівництва, їх особливості, перспективи розвитку.

13. Організація матеріально-технічного забезпечення будівництва: органи забезпечення, планування потреби в матеріальних ресурсах, реалізація планів матеріально-технічного забезпечення народного господарства і будівництва в умовах ринку.

14. Податкова система. Види і функції податків. Порядок визначення.

15. Договірна ціна будівництва.

16. Функції замовника і підрядчика, їх зміни при будівництві об'єктів "під ключ". Договори підряду на капітальне будівництво. Підвищення відповідальності за виконання договорів.

17. Кошторисна вартість і собівартість у будівництві, склад, класифікація та групування витрат на виробництво, структура собівартості.

18. Фінансовий план будівельної організації.

19. Банківська система України. Види і функції банків.

20. Знос і амортизація основних фондів. Розрахунок амортизаційних відрахувань. Використання амортизаційного фонду. Джерела фінансування витрат на оновлення основних фондів в умовах ринку.

 

!!!!!!!REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA РЕКЛАМА REKLAMA!!!!!!