НА ГОЛОВНУ

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ТА ЗАСОБИ АВТОМАТИЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

1. Вимоги сільськогосподарських споживачів до електропостачання.

2. Електричне обладнання сільськогосподарських станцій і підстанцій.

3. Визначення поняття "повітряна лінія". Види ліній електропередач.

4. Призначення, типи сільськогосподарських трансформаторних підстанцій.

5. Внутрішні електричні мережі.

6. Визначення поняття "електропривід". Історія розвитку електропривода.

7. Класифікація електроприводів.

8. Режим роботи електродвигунів.

9. Характеристика електродвигунів, які застосовують в сільському господарстві.

10. Методика визначення потужності двигуна при тривалому режимі роботи.

11. Методика визначення потужності двигуна при короткочасному режимі роботи.

12. призначення і класифікація апаратури керування електродвигунами.

13. Призначення і класифікація апаратури захисту електродвигунів.

14. Методика вибору пускозахисної апаратури.

15. Схеми керування електродвигунами.

16. Накреслити схему керування електродвигуном за допомогою електромагнітного пускача. пояснити принцип її роботи.

17. Призначення і класифікація датчиків. Навести приклад їх застосування.

18. Класифікація електричних реле, які застосовують у сільському господарстві.

19. Характеристика електрообладнання і автоматизація баштової водонасосної установки.

20. Електрообладнання і автоматизація насосних станцій водопостачання.

21. Накреслити схему керування баштовою насосною установкою та пояснити принцип її роботи.

22. Електрообладнання і автоматизація доїльних установок.

23. Електрообладнання і автоматизація установок первинної обробки молока.

24. Електрообладнання і автоматизація установок для видалення гною.

25. Накреслити схему і описати роботу установки для видалення гною типу ТСН-160.

26. Характеристика і класифікація електричних водонагрівників.

27. Електрообладнання і автоматизація акумуляційних водонагрівників.

28. Електрообладнання і автоматизація проточних водонагрівників.

29. Електрообладнання і автоматизація електродного водонагрівника.

30. накреслити схему керування акумуляційним водонагрівником. Пояснити принцип її роботи.

31. Накреслити схему керування проточним водонагрівником. Пояснити принцип її роботи.

32. накреслити схему керування електродним водонагрівником. Пояснити принцип її роботи.

33. Накреслити схему керування електродним паровим котлом. Пояснити принцип її роботи.

34. Електрообладнання акумуляційного елементного водонагрівника типу УАП-200 (ВЕТ-200) і схема керування ним.

35. Електрообладнання проточного водонагрівника ЄПВ-2А і схема керування ним.

36. Електрообладнання електродного водонагрівника типу КЄВ-0,4. Схема керування його роботою.

37. Електрообладнання електродного парового котла типу КЄПР. Схема керування його роботою.

38. Електрообладнання електроводонагрівника ВЄТ-600 і схема керування ним.

39. Електрообладнання електроводонагрівника УАП-800 і схема керування ним.

40. Принцип дії, електрообладнання водонагрівника типу ЄПЗ і схема керування ним.

41. Електричне обігрівання парників і теплиць.

42. Характеристика матеріалів, які використовуються для електричного обігрівання парників і теплиць.

43. Найпоширеніші способи електричного обігрівання парників та теплиць. Переваги та недоліки їх.

44. Накреслити схему керування електрообігріванням парників. Пояснити дію її в автоматичному режимі.

45. Накреслити схему керування електрообігріванням теплиць. Пояснити дію її в автоматичному режимі.

46. Поняття про установки для створення мікроклімату на тваринницьких фермах.

47. Характеристика електрообладнання для створення мікроклімату типу ПВУ.

48. Електрообладнання, схема керування електродвигуном БП-1.

49. Електрообладнання і автоматизація інкубатора "Універсал-55".

50. Характеристика, класифікація холодильних установок, які застосовують на тваринницьких фермах.

51. Типи електрообладнання холодильних установок.

52. Накреслити схему і пояснити принцип роботи холодильної установки типу МХУ.

53. Накреслити схему керування водоохолоджувальною установкою УВ-10. Пояснити принцип її роботи.

54. Джерела оптичного випромінювання та характеристика їх; галузь застосування.

55. Електричні джерела видимого випромінювання та характеристика їх; галузь застосування.

56. Електричні джерела ультрафіолетового випромінювання та їх характеристика, галузь застосування.

57. Електричні джерела інфрачервоного випромінювання їх характеристика та галузь застосування.

58. Будова та принцип дії ламп розжарювання, їх характеристика.

59. Будова та принцип дії люмінісцентних освітлювальних ламп, їх характеристика.

60. Порівняння основних характеристик люмінісцентних ламп та ламп розжарювання.

61. будова і принцип дії газорозрядних джерел ультрафіолетового випромінювання. Основні характеристики і галузь застосування.

62. Методи розрахунку електричного освітлення.

63. Електрообладнання і автоматизація установки "Луч".

64. Електрообладнання і автоматизація установки "ИКУФ-1".

65. Накреслити принципіальну схему програмного пристрою УПУС-1. Описати роботу пристрою у пташниках.

66. Електрообладнання і автоматизація металообробних верстатів (навести приклад одного з верстатів).

67. Характеристика і галузь застосування електрифікованих ручних інструментів.

68. Електричні способи обробки матеріалів; галузь застосування.

69. Дія електричної огорожі. Накреслити схему генератора імпульсів.

70. Застосування ультразвукової техніки у сільськогосподарському виробництві.

71. Призначення, принцип дії та будова уніфікованої системи контролю (УСК).

72. Підготовка до роботи і монтаж системи (УСК) на посівний агрегат.

73. Порядок роботи з системою (УСК).

74. Польовий агрокомп'ютер (ПАК). Призначення, технічна характеристика.

75. Принцип дії, підготовка до роботи і порядок роботи з ПАКом.

76. Мікропроцесорна система керування і контролю "Клен".

77. Призначення, принцип дії та будова системи УСАК.

78. Технічна характеристика системи (УСАК).

79. Підготовка до роботи та порядок роботи з системою (УСАК).

80. Модифікації системи (УСАК), порядок підготовки їх до роботи.

81. Монтаж системи (УСАК) на комбайн КСКУ-6 і перевірка її роботи.

82. Технічне обслуговування системи (УСАК).

83. Призначення, принцип дії та будова показника положення русел (УПР-1).

84. Технічна характеристика системи (УПР-1).

85. Підготовка до роботи і порядок роботи з системою (УПР-1).

86. Призначення, принцип дії та будова системи автоматичного захисту дизельних двигунів (САЗД).

87. Порядок роботи з системою (САЗД).

88. Технічне обслуговування і зберігання системи (САЗД).

89. Призначення системи автоматичного водіння (САВ-1М).

90. Технічна характеристика системи (САВ-1М).

91. Підготовка до роботи і порядок роботи з системою (САВ-1М).

92. Технічна характеристика і будова системи (САВ-Т).

93. Принцип роботи і порядок підготовки системи (САВ-Т) до роботи.

94. Правила техніки безпеки при роботі з системою (САВ-Т).

95. Призначення автоматичної системи контролю (АСК) комбайна ДОН-1500.

96. Будова, принцип роботи складальних одиниць системи (АСК).

97. Порядок роботи з системою (АСК) ДОН-1500.

98. Призначення системи вимірювання втрат зерна (СИИП).

99. Підготовка системи (СИИП) до роботи.

100. Технічне обслуговування системи (АСК) ДОН-1500.

 

 

!!!!!!!REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA РЕКЛАМА REKLAMA!!!!!!