НА ГОЛОВНУ

КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ПРОГРАМУВАННЯ В АПК

1. Роль тамісце комп'ютерних технологій в житті людини.

2. Розвиток комп'ютерних технологій.

3. Тенденції в комп'ютерних технологіях.

4. Застосування комп'ютерних технологій в АПК.

5. Поняття комп'ютерної мережі.

6. Типи комп'ютерних мереж: локальна, регіональна, глобальна.

7. Адміністративний устрій Internet.

8. Топологія комп'ютерних мереж.

9. Протоколи передачі в мережах.

10. Історія винекнення комп'ютерних мереж.

11. Поняття про електронну пошту.

12. Створення і відправка поштових повідомлень.

13. Перегляд отриманої пошти і вилучення повідомлень.

14. Робота з адресною книгою E-mail.

15. Що складає Internet?

16. Фінансування Internet.

17. Потенційні користувачі Internet.

18. Загальні положення по Internet.

19. Програмне забезпечення для роботи в Internet.

20. Рівні роботи Internet.

21. Регіональна система імен в Internet.

22. Дозволене і недозволене в Internet.

23. Internet і політика.

24. Передача файлів (FTP) в Internet.

25. World Wide Web (WWW). популярні Web-сторінки.

26. Пошук інформації в Internet.

27. Інформаційні ресурси Internet для АПК.

28. Дошки об'яв в Internet.

29. Пошук людей в Internet.

30. Основні характеристики пакету MathCAD.

31. Головне меню математичного процесора MathCAD.

32. Структура документа математичного процесора MathCAD.

33. Операції над документами в MathCAD.

34. Представлення чисел в MathCAD

35. Комплексні числа в MathCAD.

36. Обчислювальні математичні операції в MathCAD.

37. Змінні та постійні величини в MathCAD.

38. Стандартні функції MathCAD.

39. Функції користувача в MathCAD.

40. Конструкція розгалудження в MathCAD.

41. Обчислювальні конструкції вищої математики в MathCAD.

42. матриці та вектори в MathCAD.

43. Масиви даних у MathCAD.

44. Символьні обчислення в MathCAD.

45. Типи графіків у MathCAD.

46. Побудова X-Y Plot графіка в MathCAD.

47. Побудова графіка в полярній системі координат.

48. Зміна параметрів графіка: осей, ліній, міток у MathCAD.

49. Обчислення сум та добутків ряду в MathCAD.

50. Обчислення диференціалу функції в MathCAD.

51. Обчислення інтегралів у MathCAD.

52. Розв'язок системи алгебраїчних рівнянь у MathCAD.

53. Розв'язок рівнянь вищих порядків у MathCAD.

54. Розв'язування оптимізаційних завдань у MathCAD.

55. Розв'язок диференційних рівнянь у MathCAD.

56. Розв'язування професійних задач за допомогою MathCAD.

57. Склад і елементи мови Visual Basic.

58. Структура програми на мові Visual Basic.

59. Можливості Visual Basic.

60. Константи, змінні та їх типи в Visual Basic.

61. Конструкції керування в Visual Basic.

62. Різновиди циклів у Visual Basic.

63. Робота з масивами в Visual Basic.

64. Робота зі змінними рядкового типу в Visual Basic.

65. Робота зі значеннями, що позначають дату або час у Visual Basic.

66. Процедури користувача та функції в Visual Basic.

67. Найпростіші конструкції та оператори Visual Basic.

68. Управління проектами в Visual Basic.

69. Робота в середовищі мови програмування Visual Basic.

70. Робота з файлами даних у Visual Basic.

 

 

 

 

 

!!!!!!!REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA РЕКЛАМА REKLAMA!!!!!!