НА ГОЛОВНУ

МЕТРОЛОГІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ

1. Поняття про виробництво і якість продукції.

2. Фактори впливу на якість.

3. Формування попиту на продукцію.

4. Державний захист прав споживача.

5. Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

6. Закон України "Про стандартизацію".

7. Закон України "Про підтвердження відповідності"

8. предмет метрології, її завдання і значення.

9. Історичні відомості про створення метрологічної системи.

10. Структура метрологічної служби України.

11. Державна метрологічна служба і метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, підприємств та організацій.

12. Одиниці вимірювань фізичних величин.

13. Одиниці вимірювань Міжнародної системи одиниць SI, прийнятої генеральною конференцією з мір та ваги і рекомендованої Міжнародною організацією законодавчої метрології.

14. Основні одиниці SI.

15. Похідні одиниці SI, що мають спеціальні назви.

16. Похідні одиниці визначені на основі практики проектування і будівництва, створені з основних одиниць SI, а також з похідних одиниць SI, що мають спеціальні назви.

17. Кратні та частичні одиниці SI. Позасистемні одиниці, їх зв'язок із SI .

18. Перетворення одиниць довжини, об'єму, площі, маси, сили, густини і тиску в системі SI.

19. Основні терміни та їх визначення: вимірювання, засіб вимірювання, тип засобу вимірювальної техніки, повірка, калібрування, метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки.

20. Еталони державні, робочі та вихідні.

21. Міра, вимірювальний прилад, стандартний зв'язок.

22. Види методів вимірювань. Метод безпосередньої оцінки. Метод збіжності. Метод порівняння з мірою. Метод заміщення.

23. Загальні вимоги до вибору методів і засобів вимірювань.

24. Методика виконання вимірювань.

25. Атестація методики вимірювань.

26. Оцінка якості продукції на етапах її розроблення, виготовлення, експлуатації або споживання.

27. точність та похибки вимірювань.

28. Систематичні та випадкові складові похибок вимірювання.

29. Оцінка систематичних похибок вимірювання.

30. Державний метрологічний контроль і нагляд.

31. метрологічний контроль і нагляд, що здійснюють служби центральних органів виконавчої влади, підприємств і організацій.

32. Метрологічна служба в галузі будівництва.

33. первинні і вторинні еталони. Зразкові та робочі засоби вимірювання.

34. Термін та визначення основних понять у галузі стандартизації.

35. Об'єкти стандартизації.

36. науково-методичні основи стандартизації.

37. Основні теоретичні положення стандартизації.

38. Загальні відомості про державну систему стандартизації, її мету і основні принципи.

39. Категорія нормативних документів із стандартизації.

40. Види стандартів.

41. Суб'єкти стандартизації: центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації, рада стандартизації; технічні комітети стандартизації, інші суб'єкти, що займаються стандартизацією.

42. нормативні документи України в галузі будівництва.

43. Вимоги до змісту нормативних документів.

44. Єдина система технічної підготовки виробництва (ЄСТПВ). Державні будівельні норми (ДБН). Система розробки і поставки продукції на виробництво (СРППВ). Державна система забезпечення якості вимірювань (ДСВ). система стандартів безпеки праці (ССБП).

45. Модульна координація розмірів у будівництві.

46. Вироби та складові частини: деталі, складові частини, комплекси і комплекти.

47. Види конструкторських документів.

48. Способи виконання і характер використання конструкторських документів.

49. Стадії розробки конструкторських документів.

50. комплектність конструкторських документів.

51. Види конструкторських документів і виробів у будівництві.

52. вимоги до робочої документації на здійснення будівництва.

53. проектування об'єктів будівництва.

54. Склад робочої документації.

55. Основні комплекси робочих креслень, їх марка.

56. Загальні дані по робочих кресленнях.

57. Документи, на які посилаються в робочих кресленнях.

58. Документи, які додаються до основного комплекту робочих креслень.

59. Загальні вказівки до робочих креслень.

60. Загальні правила виконання робочих креслень і текстових документів.

61. Нормо-контроль конструкторської документації: задачі і об'єкти нормо-контролю. Організація проведення нормо-контролю.

62. Міждународна та Європейська діяльність із стандартизації та участь у ній України.

63. Основні тенденції міжнародної стандартизації систем якості продукції.

64. Поняття про міжнародні стандарти ISO серія 9000 і 10000 та 14000, їх вибір і застосування.

65. Загальні відомості про розвиток і сучасний стан сертифікації.

66. Основні відомості про державну систему сертифікації УкрСЕПРО.

67. Вимоги до нормативних документів на продукцію, що сертифікується.

68. Структура і основні положення державної сертифікації системи: функції органів, загальні правила.

69. схема проведення сертифікації продукції.

70. Порядок проведення сертифікації продукції.

71. Сертифікація будівельних матеріалів та виробів.

72. Вибір механізмів сертифікації.

73. Штрихове кодування.

 

 

 

 

 

!!!!!!!REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA РЕКЛАМА REKLAMA!!!!!!