Монтаж обслуговування та ремонт.

на головну

 

  • Електропривід і застосування електроенергії в сільському господарстві.

Електропривод

Рекомендації щодо вибору електропроводів.

Вибір електродвигунів.

Визначення тривалості пуску і гальмування двигуна.

Коефіцієнт потужності електродвигунів змінного струму та способи його підвищення.

Розрахунок і вибір апаратури керування та захисту комплектних пристроїв.

Вибір проводів і кабелів силової проводки.

Вибір розподільчих пунктів і щитів.

Електропривод водонасосних установок.

Електропривод вентиляційних установок.

Електропривод кормоприготувальних машин.

Електропривод кормороздавальних і транспортних установок.

Електропривод прибиральних транспортерів у тваринницьких фермах.

Електропривод прибиральних транспортерів у птахівницьких фермах.

Електропривод вантажопідйомних та кранових машин і механізмів.

Електропривод доїльних установок і машин первинної обробки молока.

Електропривод машин і агрегатів зерносушильних пунктів і комплексів.

Електропривод метало-та деревообробних верстатів.

  • Електричне освітлення і опромінення.

Розрахунок освітлення.

Вибір і розрахунок установок ультрафіолетового опромінення.

Вибір і розрахунок установок інфрачервоного опромінення.

Вибір і розрахунок обладнання для опромінення рослин у теплицях.

Вибір апаратів захисту і освітлювальних щитків.

Розрахунок і вибір проводів і кабелів освітлювальних і опромінювальних установок.

Методика розрахунку економії електроенергії в діючих електроустановках.

Типові схеми керування освітлювальними установками.

Типові схеми керування опромінювальними установками.

  • Електротехнологія.

Техніко економічні основи використання електроенергії в теплових технологічних процесах.

Електричні водонагрівники.

Електронагрівні установки для створення і регулювання мікроклімату.

Електрокалориферні установки.

Електрообігрівальна підлога.

Електрообігрівання парників і теплиць.

Установки для активного вентилювання зерна і сіна.

Електротеплова обробка кормів.

Електричні холодильні машини і теплові насоси.

  • Методичні вказівки.

Характеристика об'єкта проектування.

Підрахунок електричних навантажень у населеному пункті.

Визначення допустимої втрати напруги у мережі 0,4 кВ.

Вибір трансформаторної підстанції.

Електричний розрахунок низьковольтної мережі.

Перевірка мережі на коливання напруги під час пуску електричного двигуна.

Розрахунок вуличного освітлення.

Конструктивне виконання ПЛ-0,38 кВ.

Розрахунок трифазних струмів короткого замикання.

Перевірка ліній за умовами спрацювання захисту від однофазних струмів короткого замикання.

Вибір апаратури ТП.

Розрахунок заземлення ТП.

  • Економіка і організація агросервісу.

Організаційно-економічна та виробничо-господарська характеристика господарства, виробнича характеристика об'єкта.

Характеристика джерел живлення та електрообладнання господарства.

Розрахунок умовних одиниць електрообладнання.

Розрахунок річних затрат праці на обслуговування та поточний ремонт електрообладнання.

Графік планово-запобіжного ремонту електрообладнання.

Розрахунок штатної кількості робітників енергетичної служби для сільськогосподарського підприємства.

- Обслуговування електрообладнання об'єкту.

- поточного ремонту електрообладнання.

Вибір форми організації обслуговування та ремонту електрообладнання.

Вибір матеріально-технічної бази енергетичної служби.

Розрахунок річної потреби господарства та окремого об'єкта у матеріалах, запасних частинах, аварійному запасі електрообладнання.

Розрахунок норми споживання електроенергії об'єктами.

Розрахунок річної потреби електроенергії для господарства, об'єкта.

Розрахунок фонду заробітної плати з нарахуваннями.

Розрахунок річних експлуатаційних витрат та технічне обслуговування електрообладнання.

Поточний ремонт.

Собівартість застосування електричної енергії.

Розрахунок капітальних затрат на електрифікації об'єкта.

Техніко-економічні показники.

  • Заходи з охорони праці.
  • Навколишнього середовища.
  • Енергозбереження.

Забруднення навколишнього середовища відходами тваринництва.

Заходи щодо зменшення шкідливої дії на навколишнє середовище.

Заходи щодо зниження шкідливої дії механізованих токів на навколишнє середовище.

Охорона довкілля.

Охорона природи.

Заходи щодо зменшення негативної дії електрифікації та автоматизації.

  • Охорона праці.

Електробезпека.

Визначення потреб у захисних засобах об'єктів.

Грозозахист будинків і споруд.

Блискавкозахист і розрахунок громовідводу.

Пожежна безпека.

Захист від шумів та вібрацій.

  • Втрати електричної енергії.

Втрати електричної енергії у двигунах.

Втрати електроенергії в освітлювальних установках.

Заходи з підвищення ефективності використання електричної енергії

Поняття про коефіцієнт потужності і способи його визначення.

Визначення потужності і компенсуючих пристроїв.

Причини і наслідки низького значення коефіцієнта потужності.

Способи підвищення коефіцієнта потужності в електроприймачах.

Контроль за навантаженням трансформаторів.

 

 

!!!!!!!REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA РЕКЛАМА REKLAMA!!!!!!