НА ГОЛОВНУ

ОСНОВИ АГРОНОМІЇ

1. Завдання і перспективи розвитку агропромислового комплексу України.

2. Характеристика розвитку галузі рослинництва. Досвід кращих господарств зони в одержанні високих урожаїв сільськогосподарських культур.

3. Вчення про клітину. Компоненти клітини, їх структура та функції.

4. Корінь, його функції. Особливості азотного живлення бобових рослин.

5. Особливості будови стебла однодольних і дводольних рослин.

6. Листок, його морфологія та функції.

7. Квітка. Її структура і функції.

8. Основні закони наукового землеробства.

9. Поняття про грунт. Види родючості грунту.

10. Склад грунту. Агровиробнича класифікація грунтів за механічним складом.

11. Водний режим грунту та методи його регулювання.

12. Повітряний і тепловий режим грунту та методи його регулювання.

13. Поживний режим грунту, методи його регулювання.

14. Грунтові колоїди і вбирна здатність грунту. Біологічна та хімічна вбирна здатність грунту.

15. Грунтовий розчин, реакція грунтового середовища.

16. Класифікація грунтів. Грунти місцевого господарства, їх характеристика.

17. Фактори росту та розвитку рослин, методи їх регулювання.

18. Водна та вітрова ерозія грунту, її наслідки. Особливості обробітку грунту в районах із водною та вітровою ерозією.

19. Значення меліорації в підвищенні урожайності сільськогосподарських культур.

20. Значення штучного зрошення в інтенсифікації землеробства. Способи, строки і норми поливу.

21. Причинни заболочення грунтів і утворення боліт. Способи та норми осушення.

22. Поняття про бур'яни. Шкода, якої вони завдають. Джерела забур'янення полів.

23. Біологічні особливості бур'янів, їх класифікація.

24. Заходи по боротьбі з бур'янами. Їх характеристика.

25. Коротка характеристика основних гербицидів. Способи їх застосування.

26. Шкідники та хвороби зернових культур. Заходи по боротьбі з ними.

27. Шкідники та хвороби цукрових буряків. Заходи по боротьбі з ними.

28. Найбільш поширенні шкідники та хвороби картоплі. Заходи по боротьбі з ними.

29. Оранка її глибина, сроки і техніка виконання.

30. Системи обробітку грунту під озимі культури.

31. Системи обробітку грунту під ярі культури.

32. Передпосівний оброрбіток грунту під ранні та пізні ярі культури.

33. Види парів. Агротехнічна роль, райони застосування і системи їх обробітку.

34. Обробіток грунту під час зрошення та осушення.

35. Добрива. Їх значення у підвищенні врожайності та поліпшення якості врожаю сільськогосподарських культур.

36. Класифікація добрив.

37. Економічна ефективність науково обгрунтованого використання добрив.

38. Характеристика основних органічних добрив. Особливості їх внесення та зберігання.

39. Характеристика мінеральних добрив. Способи та строки внесення їх у грунт.

40. Поняття про систему землеробства. Їх характеристика.

41. Поняття про сівозміну. Класифікація сівозмін.

42. Місце різних сільськогосподарських культур в сівозміні.

43. Посівні якості насіння. державні стандарти на посівні якості насіння.

44. Підготовка насіння до сівби. Сроки сівби.

45. Способи сівби. Глибина загортання та норми висіву насіння.

46. Прийоми поверхневого обробітку грунту.

47. Основні біологічні особливості озимих і ярих зернових культур та їх відмінності.

48. Інтенсивна технологія вирощування озимих зернових культур.

49. Інтенсивна технологія вирощування зернобобових культур.

50. Інтенсивна технологія вирощування ячменю.

51. Інтенсивна технологія вирощування гречки.

52. Інтенсивна технологія вирощування олійних культур.

53. Інтенсивна технологія вирощування ярої пшениці.

54. Інтенсивна технологія вирощування кукурудзи.

55. Інтенсивна технологія вирощування цукрових буряків.

56. Інтенсивна технологія вирощування картоплі.

57. Інтенсивна технологія вирощування прядивних культур.

58. Технологія вирощування однорічних бобових трав.

59. Технологія вирощування однорічних злакових трав.

60. Технологія вирощування багаторічних бобових трав.

61. Технологія вирощування багаторічних злакових трав.

62. Класифікація овочевих культур. Їх народногосподарське значення та біологічні особливості.

63. Вимоги до умов вирощквання овочевих культур.

64. Характеристика парників і теплиць.

65. Вирощування овочів безрозсадним способом.

66. Технологія вирощування овочевих культур у заккритому грунті.

 

 

 

 

 

!!!!!!!REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA РЕКЛАМА REKLAMA!!!!!!