НА ГОЛОВНУ

ПАЛИВО-МАСТИЛЬНІ ТА ІНШІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

1. Паливно-енергетичні ресурси в Україні та їх роль у розвитку автотракторобудування.

2. Призначення і класифікація палива (на конкретних прикладах), які застосовуються в сільськогосподарському виробництві.

3. Елементний склад палива, перерахунок палива на різні його стани.

4. Теплота згоряння палива, методи визначення нижчої і вищої теплоти згоряння.

5. Коефіцієнт надлишку повітря і його значення для різних видів палива. Як він розраховується?

6. Заходи щодо зниження шкідливої дії відпрацьованих газів на навколишнє середовище.

7. Які основні групи вуглеводнів входять до складу нафти і як вони впливають на властивості нафтопродуктів.

8. Вплив будови вуглеводнів (насичених, ненасичених, нормальної будови, ізобудови) на властивості різних палив (бензину і дизельного палива).

9. Способи отримання моторного палива і нафти, їх суть і вплив на якість палива.

10. Способи отримання рідкого палива з ненафтової сировини, їх суть недоліки.

11. Сучасні способи очистки палива (переваги, недоліки, вплив на якість палив).

12. Суть сучасних способів очистки олив (переваги і недоліки, вплив на якість олив).

13. Види синтетичних олив, їх властивості, переваги і недоліки порівняно з мінеральними оливами, місце застосування.

14. Загальні фізико-хімічні показники нафтопродуктів (густина, в'язкість, вміст механічних домішок і води, водорозчинних кислот і лугів), їх вплив на надійність і довговічність автотракторної техніки.

15. Умови роботи та основні експлуатаційні вимоги до бензинів.

16. Які стандартні точки характеризують криву розгонки бензину і який їх вплив на режими роботи двигуна?

17. Суть детонаційного згоряння та зовнішні ознаки детонації.

18. Способи визначення октанового числа. Які властивості палива воно характеризує.

19. Способи підвищення октанового числа бензину.

20. Стандарти, види і марки автомобільних бензинів, їх коротка характеристика.

21. Основні експлуатаційні вимоги до дизельного палива.

22. Визначення цетанового числа. Які властивості палива воно характеризує і як його визначають?

23. Основні фізико-хімічні властивості дизельного палива для високошвидкісних двигунів.

24. Марки і позначення (з поясненням) дизельного палива для високошвидкісних двигунів.

25. Марки і характеристики палива для середньо- і малошвидкісних двигунів.

26. Переваги і недоліки газоподібного палива порівняно з твердим і рідким.

27. Горючі і негорючі складові газоподібного палива, їх характеристика.

28. Стиснені гази для газобалонних автомобілів, схема переобладнання системи живлення.

29. Характеристика зріджених газів, які використовуються в ДВЗ, схема переобладнання системи живлення.

30. перевага газоподібного палива, що застосовується у ДВЗ, порівняно з рідкими. Що таке біогаз?

31. Особливості використання газоподібного палива для газобалонних автомобілів і заходи безпеки при їх використанні.

32. Суть процесу газифікації і місце генераторного газу.

33. У чому суть сухої перегонки твердого палива? Як отримують і де використовують кокс, напівкокс і деревне вугілля.

34. Призначення мастильних матеріалів та вимоги до них.

35. Визначення тертя ковзання (сухе, рідинне, граничне) і тертя кочення.

36. Суть гідродинамічної теорії мащення. вплив в'язкості на утворення шару мастильного матеріалу.

37. Види мастильних матеріалів, їх характеристика та галузь застосування.

38. Призначення присадок у мастильних матеріалах та їх види.

39. Які присадки називають протиокисними і антикорозійними, який механізм їх дії?

40. Які присадки називають мийно-диспергувальними, який механізм їх дії?

41. які присадки називають протизношувальними, протизадирними і антифрикційними, який механізм їх дії?

42. Які присадки називають в'язкісними, деприсорними і протипінними, механізм їх дії?

43. Що таке багатофункціональні (комплексні) присадки та композиції присадок? Яка між ними різниця?

44. Яким показником оцінюються в'язкісно-температурні властивості олив і як його визначають?

45. Якими показниками характеризуються термоокислювальна стабільність та антикорозійні властивості олив, як їх визначають?

46. Якими показниками оцінюються протизношувальні та протинагарні властивості олив, як їх визначають?

47. У чому суть спектрального аналізу олив, для чого і де їх застосовують?

48. Вимоги до моторних олив, їх суть.

49. процеси, які відбуваються в оливі під час роботи двигуна, бракувальні показники.

50. позначення моторних олив для автотракторних двигунів відповідно до ГОСТу 17479.1-85 та вітчизняне позначення.

51. Основні властивості, стандарти і марки моторних олив для бензинових двигунів.

52. Якими шляхами підвищують працездатність олив у двигунах?

53. Перерахуйте основні властивості, стандарти і марки моторних олив для дизельних двигунів.

54. Суть процесу "старіння" оливи і вплив якості палива на нього.

55. Шляхи економії моторних олив, їх суть.

56. Як встановлюється строк (періодичність) зміни оливи в двигунах?

57. Які вимоги ставляться до трансмісійних олив?

58. Наведіть позначення трансмісійних олив відповідно до ГОСТу 17479.2-85.

59. Марки трансмісійних олив, які використовуються у трансмісіях тракторів і автомобілів, їх коротка характеристика.

60. оливи, які застосовують для гіпоїдних передач і рульового керування. їх відмінність від інших трансмісійних олив, коротка характеристика.

61. Індустріальні оливи, основні вимоги до них, позначення відповідно до ГОСТу 17479.4-87, коротка характеристика.

62. вимоги до гідравлічних олив, їх позначення відповідно до ГОСТу 17479.3-85, їх характеристика.

63. Властивості, марки і застосування олив для холодильних установок.

64. властивості, марки і застосування електроізоляційних олив.

65. Вимоги до пластичних мастильних матеріалів, їх основні показники якості.

66. Класифікація, найменування і позначення мастил.

67. Призначення, властивості і марки консерваційних мастил, місце застосування.

68. Призначення, властивості, основні марки та застосування антифрикційних мастил.

69. Призначення і загальні експлуатаційні вимоги до холодильних рідин.

70. Основні показники якості води як холодильної рідини та способи їх визначення.

71. Класифікація води за твердістю. Чим вона обумовлюється? Яку воду можна використовувати в системі охолодження без попередньої обробки?

72. Як утворюється і впливає накип на техніко-економічні показники двигунів внутрішнього згорання? способи запобігання накипу і пом'якшення води, їх суть.

73. Склад і властивості низькозамерзаючих холодильних рідин (антифризів), місце їх застосування.

74. Склад і властивості низькозамерзаючих холодильних рідин (тосолів), місце їх застосування.

75. Заходи безпеки при застосуванні низькозамерзаючих холодильних рідин. Особливості їх використання порівняно з водою.

76. Основні властивості та марки гальмівних рідин, місце застосування.

77. Основні властивості і марки для амортизаторів. Як їх можна при необхідності приготувати?

78. Які рідини називають пусковими? Їх властивості, марки, застосування.

79. Які є рідини для видалення нагару? Їх властивості, марки, застосування.

80. Призначення властивості та марки плівкоутворюючих інгібованих нафтових сумішей (ПІНС).

81. Найпростіші способи визначення якості нафтопродуктів за допомогою ручної (РЛ) та польової (ПЛ) лабораторій.

82. Наведіть (на конкретних прикладах) шляхи раціонального використання нафтопродуктів.

83. Суть економії нафтопродуктів під час їх транспортування і зберігання.

84. Суть економії нафтопродуктів при заправці та технічному обслуговуванні техніки.

85. Суть регенерації відпрацьованих олив, установки, які для цього застосовують.

86. Суть якісних втрат нафтопродуктів і шляхи їх скорочення.

87. Раціональна періодичність заміни моторних олив, їх суть.

88. Перевірка нафтопродуктів на наявність у них води і механічних домішок, допустима їх кількість у нафтопродуктах.

89. Обов'язки інженерно-технічного персоналу (головного інженера, інженера з експлуатації МТП, бригадира тракторної бригади, завідуючого нафтобазою) з контролю за якістю нафтопродуктів.

90. мета і суть перевірки в'язкості нафтопродуктів в умовах сільськогосподарського виробництва.

91. Мета і суть перевірки густини нафтопродуктів в умовах сільськогосподарського виробництва.

92. Заходи безпеки при роботі з паливо-мастильними матеріалами.

93. Протипожежні заходи при роботі з нафтопродуктами та їх заправці.

94. Захлди безпеки при транспортуванні нафтопродуктів. Позначення транспортних засобів, що перевозять вогненебезпечні вантажі (поясніть символи, букви, цифри).

95. Призначення, позначення та застосування нафтових розчинників.

96. Призначення та компоненти основних лакофарбових матеріалів (плівкоутворююча, пігментна, сикатива, ініціатора, активатора, наповнювача).

97. Призначення , позначення та застосування основних видів емалей при виготовленні та ремонті сільськогосподарської техніки.

98. Призначення, позначення та застосування основних видів грунтовок, що використовуються при виготовленні та ремонті сільськогосподарської техніки.

99. Призначення, позначення та застосування основних видів шпаклівок, що використовуються при ремонті сільськогосподарської техніки.

100. Призначення, позначення та застосування основних марок водорозчинних фарб, що застосовують при виготовленні та ремонті сільськогосподарської техніки.

101. Призначення та застосування основних видів матеріалів для догляду за лакофарбовим покриттям.

102. Властивості, найбільш поширені композиції, рекомендації щодо застосування клеїв для усунення тріщин, пробоїн, нерівностей при ремонті автотракторної техніки.

103. Властивості та основні марки клеїв-герметиків. що застосовуються для гермитизації та фіксації різних з'єднань?

104. Позначення та застосування гуми, гумотехнічних виробів (пластирів, манжет), аптечок для ремонту камер та шин автотракторної техніки.

105. Матеріали для опорядження інтер'єру кабін автотракторної техніки та салонів автомобілів і автобусів, їх коротка характеристика.

 

 

 

 

!!!!!!!REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA РЕКЛАМА REKLAMA!!!!!!