Теплотехніка в с'г постачання використання,  кліматичні комплекси

 

Теплотехніка, теплопостачання і використання теплоти в сільському господарстві

Теоретичні основи теплотехніки / Загальні положення / Предмет та метод технічної термодинаміки / Основні поняття термодинаміки / Термодинамічні параметри стану / Рівняння стану ідеального газу / Газові суміші / Термодинамічні процеси / Теплоємність ідеальних газів і газових сумішей / Калоричні параметри стану та енергетичні характеристики термодинамічних процесів / Перший закон термодинаміки / Термодинамічні процеси ідеальних газів / Другий закон термодинаміки / Математичне формулювання другого закону термодинаміки / Кругові процеси або цикли / Термодинамічні властивості і процеси реальних газів / Вологе повітря / Термодинамічні основи аналізу течії газів і пари в соплах і дифузорах / Дроселювання газів / Термодинамічні основи аналізу циклів теплових двигунів / Процеси стиснення в ідеальному компресорі/ Теоретичний цикл поршневих компресорів / Теоретичні цикли паросилових установок / Цикли холодильних установок / Цикл теплових насосів / Основи теорії тепломасообміну / Загальні відомості з теорії тепломасообміну / Основні положення / Закон фур’є / Диференціальні рівняння теплообміну / Рівняння тепловіддачі / Теплопровідність / Конвективний теплообмін / Теплообмін через випромінювання / Теплообмінні апарати / Класифікація теплообмінних апаратів / Розрахунок теплообмінних апаратів / Основи масообміну / Теплоенергетичні установки / Паливо і його характеристика / Основи теорії горіння / Теплогенеруючі установки / Топкові пристрої / Котельні установки / Тепловий баланс котельного агрегату / Допоміжне обладнання й експлуатація котельних установок / Двигуни внутрішнього згоряння / Компресорні машини / Використання теплоти в сільському господарстві / Теплофізика в сільськогосподарських виробничих приміщеннях / Тепловий режим виробничих приміщень / Повітряний та вологісний режими / Теплопередача через огороджувальні конструкції / Опалення, вентиляція, кондиціонування та гаряче водопостачання комунально-побутових і виробничих будівель / Системи теплопостачання у сільському господарстві / Системи опалення / Системи теплопостачання сільського господарства / Системи вентиляції / Системи кондиціонування повітря / Сушіння продуктів сільськогосподарського виробництва / Використання холоду в сільському господарстві / Забруднення навколишнього середовища та боротьба з ним / Економія енергоресурсів та використання поновлювальних джерел енергії

!!!!!!!REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA РЕКЛАМА REKLAMA!!!!!!