РЕЛІГІЄЗНАВСТВО.

НА ГОЛОВНУ

1. Предмет релігієзнавства.

2. Сутність та походження релігії.

3. Основні релігієзнавчі концепції.

4. Функції релігії та її роль в житті суспільства.

5. Первісні історичні форми релігії.

6. Дохристиянські вірування древніх слов'ян.

7. Загальна характеристика ранніх національних релігій.

8. Ранні національні релігії (короткий огляд).

9. Національні релігії Індії.

10. Національні релігії Китаю.

11. Національні релігії Японії.

12. Політеїзм та монотеїзм.

13. Іудаїзм.

14. Загальна характеристика світових релігій.

15. Буддизм як найдавніша світова релігія.

16. Різновидності буддизму: хінаяна та махаяна.

17. Дзен - буддизм в сучасному світі.

18. Ламаїзм як різновид махаяни.

19. Соціально - історичні умови виникнення християнства.

20. Становлення церковної організації.

21. Міфологічна та історична школи про особу Ісуса Христа.

22. Основні догми християнства.

23. Перетворення первісного християнства в державну релігію Римської імперії.

24. Розкол християнської церкви, його причини.

25. Православ'я, особливості віровчення та культу.

26. Православні свята та обряди.

27. Реформи патріарха Нікона в 17 ст. і розкол в руській православній церкві.

28. Виникнення релігійних сект на ґрунті руського православ'я.

29. Католицизм, суть вчення, обряди і свята.

30. Соціальна доктрина і політика Ватикану.

31. Виникнення греко - католицької церкви в Україні та її роль в розвитку національної самосвідомості.

32. Ранній протестантизм: лютеранство, кальвінізм, англіканство (загальна характеристика).

33. Характерні риси пізнього протестантизму.

34. Історичні умови виникнення ісламу.

35. Особливості віровчення, культу та обрядності в ісламі.

36. Основні напрямки в ісламі.

37. Ісламський фундаменталізм.

38. Ісламські об'яднання в Україні.

39. Основні форми сучасного релігійного модернізму.

40. Сучасні тенденції розвитку світових релігій.

41. Розвиток не традиційності в сучасному світі.

42. Модернові релігійні рухи в Україні.

43. Основні форми вільнодумства.

44. Ступені розвитку вільнодумства.

45. Філософське вільнодумство античності.

46. Вільнодумство мислителів епохи Відродження.

47. Атеїзм епохи Просвітництва.

48. Форми сучасного наукового вільнодумства.

49. Свобода совісті як категорія філософії і права.

50. Причини формування концепції свободи совісті.

51. Головні етапи релігійної секуляризації в Україні.

52. Основні положення Закону України "Про свободу совісті та релігійної організації".

53. Значення принципу свободи совісті в демократичній розбудові держави.

!!!!!!!REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA РЕКЛАМА REKLAMA!!!!!!