ВИРОБНИЦТВО І РОЗПОДІЛ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ.

НА ГЛАВНУЮ

 

Загальні відомості про виробництво і розподіл електричної енергії в сільському господарстві.

1. Особливості технологічного процесу виробництва і розподілу електроенергії.

Теплові електричні станції (ТЕС).

Атомні електростанції. (АЕС).

Гідроелектростанції (ГЕС).

Графіки навантаження електроустановок.

Передача і розподіл електроенергії.

2. Постачання сільськогосподарських споживачів електричною енергією.

Сільські електричні станції та їх зв'язок з енергосистемами.

Електричні підстанції та лінії.

3. Номінальна напруга генераторів, трансформаторів, ліній електропередачі і споживачів.

4. Принципіальні схеми сільських електричних станцій.

5. Принципіальні схеми трансформаторних підстанцій.

6. Основні вихідні дані для вибору схем електричних з'єднань електростанції і підстанції.

Електрична апаратура.

Апаратура низької напруги (до 1000 В).

Рубильники і перемикачі.

Пакетні вимикачі і перемикачі.

Автоматичні вимикачі (автомати).

Контактори.

Магнітні пускачі і кнопкові станції.

Плавкі запобіжники напругою до 500 В.

2. Апаратура напругою 6-10 кВ.

Масляні і безмасляні автоматичні вимикачі.

Вимикачі потужності.

Роз'єднувачі.

Запобіжники високої напруги.

Вибір апаратів.

Розрахунок струмів короткого замикання і струмів замикання на землю.

1. Причини виникнення і види коротких замикань в електричних колах.

2. Розрахунок струмів короткого замикання.

3. Особливості розрахунку струмів короткого замикання в установках напругою 380/220 В.

4. Розрахунок струмів замикання на землю електричних мережах 6-10 кВ.

5. Перевірка вибраної електричної апаратури і струмопроводів на стійкість проти струмів короткого замикання.

Релейний захист, блокіровка та автоматизація на електростанціях і підстанціях.

1. Призначення релейного захисту і вимоги до нього.

2. Вимоги до реле.

3. Класифікація реле за призначенням і способом вимикання.

4. Найбільш поширенні реле, що використовуються для захисту мереж у сільському господарстві.

5. Оперативний струм.

6. Релейний захист ліній і мереж напругою до 1000 В.

7. Релейний захист ліній розподільних електромереж напругою 6-10 кВ.

8. Релейний захист генераторів.

9. Релейний захист трансформаторів.

10. Блокіровка і сигналізація на сільських електростанціях і підстанціях.

11. Автоматизація на електростанціях і підстанціях.

12. Автоматичне повторне вимикання. (АВП).

13. Автоматичне вимикання резерву (АВР).

14. Автоматичне секціонування електричних мереж.

Проводи і кабелі та розрахунок їх на допустиме нагрівання

1. Голі проводи.

2. Ізольовані проводи.

3.Кабелі.

4. Тривало-допустиме навантаження на голі проводи і кабелі залежно від нагрівання.

5. Допустиме навантаження на ізольовані проводи і кабелі залежно від нагрівання.

6. Вибір захисних апаратів та перерізу проводів і кабелів за допустимим нагріванням.

Визначення допустимих втрат напруги в електричних мережах.

1. Відхилення напруги та їх вплив на роботу споживачів електроенергії.

Допустимі відхилення напруги.

2. Вплив різних елементів електричної мережі на відхилення напруги.

3. Визначення допустимої втрати напруги.

Розрахунок розімкнених електричних мереж за втратою напруги.

1. Активні та індуктивні опори проводів.

2. Розрахунок двопровідної лінії постійного струму.

3. Спад і втрата напруги в мережах змінного струму.

4. Розрахунок магістралей трифазного струму при сталому перерізі проводів.

 

5. Розрахунок мереж змінного струму за умовою найменшої витрати кольорового металу.

6. Розрахунок стальних проводів за розрахунковими кривими.

7. Розрахунок мереж напругою 380/220 В за номограмами.

Регулювання напруги в електричних мережах.

1. Завдання і способи регулювання напруги.

2. Регулювання напруги на генераторах.

3. Зміна коефіцієнта трансформації силових трансформаторів.

4. Регулювання напруги вольтододатковими автотрансформаторами.

5. Поздовжня і поперечна ємність компенсації.

Підвищення надійності електропостачання сільських споживачів.

Особливості розподілу електричної енергії в сільському господарстві.

Групи споживачів.

2. Способи підвищення надійності електропостачання сільських споживачів.

Будова, монтаж і експлуатація повітряних ліній.

1. Класифікація електричних ліній.

2. Вимоги до електричних мереж.

3. Основні елементи повітряних ліній.

Опори.

Ізолятори і арматура.

4. Основні габаритні параметри і характеристика повітряних ліній.

5. Вводи в будинки.

6. Схеми електричних мереж.

7. Антисептування опор.

8. Спорудження повітряних ліній.

Розвідка і підготовка траси.

Земляні роботи при спорудженні ліній.

Встановлення опор.

Розкатування, підйом і натягування проводів.

Механізація монтажних робіт.

Приймання повітряних ліній в експлуатацію.

9. Експлуатація повітряних ліній.

Загальні відомості про розрахунок повітряних ліній на механічну міцність.

1. Кліматичні райони території України та Росії за вітром і ожеледдю.

2. Визначення механічних навантажень на проводи.

3. Розрахунок критичного прольоту лінії і визначення стріли провисання.

4. Розрахунок сталеалюмінієвих проводів.

5. Порядок розрахунку проводів і вибору опор.

6. Монтажні таблиці і монтажні криві.

Влаштування, монтаж і експлуатація внутрішніх проводок та кабельних ліній.

1. Характеристика приміщень і види внутрішніх проводок.

2. Рекомендації щодо вибору ізольованих проводів і способи прокладання їх.

3. Відкриті проводки.

4. Сховані проводки.

5. З'єднання ізольованих проводів, розгалуження їх приєднання до приладів та апаратів.

6. Правила і норми влаштування внутрішньої проводки 380/220 В із заземленою нейтраллю.

7. Обслуговування внутрішніх проводок і розподільних щитів.

8. Кабельні лінії та їх монтаж.

9. Прокладання кабелів з металевою оболонкою у приміщеннях.

10. З'єднання, відгалуження і кінцювання кабеля.

11. Експлуатація кабельних ліній.

Заземлення в електроустановках.

1. Умови безпечної роботи в електроустановках.

2. Розподіл потенціалу в місці замикання на землю.

3. Розрахунок заземлення.

4. Захисне заземлення і з'єднання різних заземлюючих пристроїв.

5. Особливості захисного заземлення (занулення) у чотирипровідній мережі 380/220 В.

6. Загальні заходи безпеки в електричних установках.

Захист від атмосферної перенапруги.

1. Небезпека атмосферної перенапруги.

2. Захисна апаратура від перенапруги.

3. Грозозахист сільських електроустановок і будівель.

Захист трансформаторних підстанцій від грози.

Грозозахист сільських електромереж.

Захист будівель від прямих ударів блискавки.

Грозозахист при користуванні зовнішніми антенами радіоприймачів і телевізорів.

4. Основні правила монтажу й експлуатації засобів грозозахисту.

!!!!!!REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA РЕКЛАМА REKLAMA!!!!!!