НА ГОЛОВНУ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ.

1. Накреслити різні види оранки. Призначення робочих органів плуга та їх встановлення на рамі плуга.

2. Яке призначення робочих органів плуга? Накреслити схему встановлення робочих органів плуга на задану глибину оранки.

3. Яка будова корпуса плуга загального призначення і корпуса плуга для безполицевої оранки?

4. Встановлення начіпного плуга на задану глибину оранки. Чому відбувається самозагострення лемішів, наплавлених твердим сплавом?

5. Будова начіпного плуга ПЛН-5-35. Робочі і допоміжні органи плуга. Накреслити схему з'єднань плуга з трактором.

6. Описати з якою метою на плугах встановлюють передплужники? Яке призначення польової дошки корпуса? Які зовнішні ознаки неправильного ходу плуга у вертикальній і горизонтальній площинах та способи усунення їх у начіпних плугах?

7. Класифікація і марки плугів загального призначення, їх технічна характеристика і конструктивні особливості. Яке призначення механізмів коліс причіпного тракторного плуга?

8. Будова робота і характеристика культиватора-плоскоріза КПШ-5, КПШ-9.

9. Марки дискових і зубових борін, класифікація їх та характеристика. будова і робота дискової борони БДТ-7.

10. Призначення, марки дискових і лемішних лущільників, їх технічна характеристика.

11. Накреслити схему кріплення робочих органів до рами культиватора для суцільного обробітку грунту. Як визначити тяговий опір культиватора?

12. Будова і типи робочих органів культиваторів. Накреслити схему розстановки робочих органів культиваторів для другого міжрядного обробітку кукурудзи.

13. Описати будову і процес роботи туковисівних апаратів АТП-2 та АТД-2, культиваторів-рослинопідживлювачів. Накреслити схему туковисівного апарата.

14. Типи висівних апаратів, будова котушкового висівного апарата, призначення деталей, регулювання на норму висіву.

15. Марки комбінованих грунтообробних агрегатів, їх технічна характеристика.

16. Накреслити схему будови котушкового висівного апарата сівалки. Підрахувати норму висіву насіння сівалкою за 20 обертів колеса при нормі 200 кг зерна на 1 га (розрахунок проводити для сівалки СЗ-3,6).

17. Класифікація і марки зернових сівалок, технічна характеристика їх та конструктивні особливості.

18. Які є способи сівби? Будова, робота і особливості дискових висівних апаратів та регулювання їх. Які сівалки мають дискові висівні апарати?

19. Будова дискових сошників зернових сівалок, їх конструктивні особливості. Коли застосовуються пунктирний спосіб сівби?

20. Які основні вимоги має задовольняти зернова сівалка? Визначити виліт маркера при роботі трактора "Беларусь" (колія 140 см) в агрегаті з сівалкою СЗ-3,6 (трактор ведуть по маркерному сліду лівим і правим колесами).

21. Описати порядок підготовки сівалки до роботи СЗ-3,6 в агрегаті з трактором МТЗ-82 при заданій нормі висіву 210 кг/га. Як перевірити додержання заданої норми висіву в полі?

22. Накреслити схему технологічного процесу роботи картоплесаджалки КСМ-4, пояснити можливі схеми її садіння. Яку будову має садильний апарат картоплесаджалки КСМ-4?

23. Особливості будови, роботи і характеристика картоплесаджалки САЯ-4. Дати технологічну схему роботи картоплесаджалки САЯ-4.

24. Описати роботу і регулювання садильного апарата картоплесаджалки КСМ-4. Визначити норму садіння картоплі, якщо середня вага бульби 70г, ширина міжряддя 70 см, відстань між бульбами в рядуку 35 см.

25. Накреслити технологічну схему роботи розсадосадильної машини СКН-6А або іншої марки, яка є в господарстві та пояснити її.

26. класифікація і марки машин для внесення твердих органічних добрив, їх технічна характеристика. Як регулюється норма внесення добрив?

27. Класифікація і марки машин для внесення рідких добрив, їх технічна характеристика, які застосовуються пристрої для заповнення ємностей рідкими добривами і розкидання їх під тиском.

28. Класифікація і марки машин для внесення твердих мінеральних добрив, їх технічна характеристика. Як регулюється норма внесення добрив на розкидачах транспортерного типу?

29. Описати особливості будови і регулювання розкидача добрив МВУ-0,5 та навести схему його роботи.

30. Способи протруювання зерна. пояснити суть цього процесу. Описати загальну будову протруювача ПСШ-5 і правила встановлення його на задану норму витрати отрутохімікатів.

31. Класифікація і марки обпилювачів, технічна характеристика їх. Накреслити схему технологічного процесу обпилювача ОШУ-50А.

32. Накреслити схему технологічного процесу обприскувача ОПШ-15 і пояснити її. Описати послідовність операції при підготовці обприскувача до роботи.

33. Накреслити схему технологічного процесу обприскувача ПОМ-630-1, пояснити її. Описати особливості будови і роботи модифікації обприскувача.

34. Накреслити технологічну схему аерозольного генератора АГ-УД-2. Пояснити процес роботи.

35. Дати коротку характеристику насосів обприскувачів і зазначити, на яких марках обприскувачів їх застосовують. Як заправляють баки обприскувачів?

36. Система машин і марки їх для комплексної механізації збирання трав на сіно. Яку систему машин застосовують у вашому (місцевому) господарстві?

37. Накреслити технологічну схему роботи кормозбирального комбайна КСК-100А та пояснити її.

38. Описати будову, роботу і характеристику грабліввалкоутворювачів ГВК-6А. Накреслити схеми та пояснити, як встановлюють граблі на згрібання і ворушіння?

39. описати послідовність заготівлі трав на сінаж. Які машини застосовують при цьому? Дати технічну характеристику.

40. Описати технологію збирання кукурудзи на силос. Будова і процес роботи силосозбирального комбайна.

41. Класифікація і марки жаток. Їх технічна характеристика. конструктивні особливості рядкових жаток порівняно з зернобобовими.

42. Класифікація і марки косарок, технічні характеристики їх та конструктивні особливості в приводі різальних апаратів. які механізми застосовують для привода ножа косарок? Накреслити схему кривошипно-шатунного механізму приводу різального апарата.

43. Будова, робота і технічна характеристика косарки КРН-2,1.

44. Загальна будова і характеристика косарки КПС-5Г. Назвати типи різальних апаратів косарок. Як в різальних апаратах досягається часткове зрівноваження сил інерції?

45. З яких головних вузлів складається прес-підбирач ПС-1,6 "Киргизстан"? Накреслити технологічну схему роботи преса-підбирача ПС-1,6.

46. Описати конструктивні особливості граблів ГП-2-14А і ГПП-6,0. Як встановлюють граблі в транспортне положення.

47. Будова і схема роботи жатки ЖНС-6-12А. Послідовність з'єднання її на молотарку комбайна.

48. Будова жатки ЖРБ-4,2, правила монтажу її на комбайні. Як підготувати комбайн СК-5 для підбирання валіків?

49. Якого типу різальний апарат у комбайні КТР-10 "Дон-Ротор"? Відмінність його від різального апарата косарки. Які регулювання проводять при підготовці його до роботи?

50. описати будову ексцентрикового мотовила комбайна КСЗ-9 "Славутич". накреслити схему та пояснити дію механізму регулювання положення мотовила.

51. Будова навіски для приєднання жатки до молотарки комбайна, регулювання тиску бамаків на грунт і регулювання висоти зрізу. Накреслити схему пальцьового механізму цільного шнека, пояснити роботу і регулювання.

52. Особливості будови навіски жатки комбайна "Дон-1500" Класифікація і марки зернових комбайнів та їх технічна характеристика.

53. описати будову і принцип роботи молотильного апарата комбайна КЗС-9 "Славутич". будова пристрою для регулювання зазора між барабаном і підбиранням на ходу комбайна і при зупинці. дати схему пристрою.

54. Описати будову і роботу соломотряса комбайна СК-5 "Нива" накреслити схему клавіш і їх підвіски. Особливості будови солотряса комбайна "Дон-1500".

55. Описати будову, роботу і регулювання очистки комбайна КЗС-9 "Славутич". Накреслити схему домолочувального пристрою зернозбирального комбайна.

56. накреслити схему основної гідросистеми комбайна СК-5М, дати коротку характеристику кожного приладу.

57. Накреслити схему гідросистеми рульового керування комбайна "Дон-1500", пояснити її дію.

58. Накреслити схему гідросистеми рульового керування комбайна СК-5 і пояснити дію.

59. Накреслити схему варіатора ходової частини комбайна СК-5М, пояснити його роботу і регулювання.

60. накреслити схему механізму регулювання нахилу жалюзі решіт та пояснити його роботу.

61. описати, в якій послідовності проводять натяг паса варіатора комбайна СК-5М. Який варіатор привода молотильного барабана комбайна "Дон"?

62, Накреслити схему варіатора молотильного барабана РСМ-10 "Дон-1500".

63. Описати будову пристроїв до комбайна СК-5М "Нива" для збирання гороху, насіння трав, кукурудзи та соняшнику.

64. Назвати принципи очистки і сортування зернового вороху і які для цього застосовують пристрої?

65. Класифікація і марки сучасних насіннєочисних машин.

66. Накреслити схему технологічного процесу роботи ворохоочисної машини ОВС-25, пояснити її.

67. Описати, за якими ознаками проходить очищення зерна. Накреслити технологічну схему насіннєочисної машини СМ-4 та пояснити її роботу.

68. Накреслити технологічну схему насіннєочисної машини СМЩ-0,4 пояснити процес її роботи.

69. Накреслити схему машини для розділення зернових сумішей за щільністю зерна.

70. Які умови нормальної роботи трієрного циліндра? Накреслити схему трієра, пояснити будову і регулювання його.

71. Накреслити схему шахтної зерносушарки, пояснити її роботу і процес сушіння зерна. Температура нагрівання продовольчого та фуражного зерна.

72. Призначення, загальна будова і технологічний процес роботи стаціонарного зерноочисного сушильного комплекса КЗС-10.

73. Особливості конструкції картоплекопачів КТН-2В, КСТ-1,4. Накреслити схему картоплекопача КТН-2Б, пояснити процес його роботи та регулювання.

74. Накреслити технологічну схему картоплезбирального комбайна КПК-3.

75. Накреслити схему технологічного процесу картоплесортувального пункту КСП-15Б, пояснити будову, роботу і регулювання.

76. Класифікація і марки бурякозбиральних машин, технікоекономічна характеристика їх.

77. Загальна будова, робота і характеристика коренезбиральної машини МКК-6-02.

78. Описати загальну будову, роботу і регулювання гичкозбиральної машини БМ-6Б. Накреслити технологічну схему його роботи.

79. описати технологічний процес роботи та основні регулювання корнезбиральної машини КС-6Б.

80. Класифікація, марки льонозбиральних машин, їх технічна характеристика. накреслити технологічну схему льономолотарки МЛ-2,8П.

81. Описати будову і роботу льонозбирального комбайна ЛКВ-4А. Накреслити схему його робочого процесу.

82. Класифікація і марки машин для садів і виноградників на прикладі 1-2 марок машин по кожному виду робіт, подати техніко-економічну характеристику.

83. Призначення і будова гідравлічної садової вишки ВГС-3,5 та її обладнання.

84. призначення, будова і робота струшувача плодів ВСО-25 "Стріла".

85. Накреслити схеми роботи екскаватора ЄО-2621А і розшифрувати марку.

86. Класифікація і марки навантажувачів безпервинної дії, їх технічна характеристика. накреслити технологічну схему навантажувача-бульдозера ПФП-1,2.

87. Типи і призначення тракторних саморозвантажувальних причіпів. Причіпи та їх характеристика.

88. Описати загальну будову, роботу і регулювання грейдера Д-20БМ та які операції він виконує.

89. Способи збирання овочевих культур. класифікація машин. Агротехнічні вимоги до машин. Робочі органи машин для збирання овочевих культур і сортування плодів. Накреслити та пояснити схему роботи однієї з машин.

90. Класифікація машин для збирання плодів і ягід. агротехнічні вимоги до машин. Робочі органи для збирання, сортування і калібрування плодів і ягід. накреслити та пояснити схему роботи однієї з машин.

 

!!!!!!!REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA РЕКЛАМА REKLAMA!!!!!!