ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І МІКРО СХЕМОТЕХНІКА

НА ГОЛОВНУ

 

Характеристики електричних сигналів у задачах електроніки.

Загальні характеристики сигналів.

Основні характеристики змінних електричних сигналів.

Основні характеристики електричних сигналів імпульсного типу.

Особливості подання цифрових сигналів.

Комбінаційні функції і способи їх задання.

Електронні елементи й основи їхньої роботи.

Електрофізичні властивості напівпровідників.

Вольт-амперна характеристика p-n переходу.

Напівпровідникові діоди загального призначення.

Біполярні транзистори.

Польові транзистори.

Електронні ключові ланки для нелінійного перетворення електричних сигналів.

Діодні електронні ключі.

Транзисторні ключі на біполярних транзисторах.

Транзисторні ключі на польових транзисторах.

Ключі на тиристорах.

Аналогові ключі.

Електронні підсилювачі електричних сигналів.

Класифікація та основні параметри підсилювачів.

Однокаскадний підсилювач на біполярному транзисторі із загальним емітором.

Однокаскадний підсилювач на біполярному транзисторі як емітерний повторювач.

Однокаскадний підсилювач на польовому транзисторі.

Підсилювачі зі зворотними зв'язками.

Підсилювачі постійного струму.

Операційні підсилювачі.

Вибірні підсилювачі.

Підсилювачі потужності.

Генератори електричних сигналів.

Загальні характеристики та особливості побудови генераторів імпульсних сигналів.

Автоколивні генератори прямокутних імпульсів (мільтивібратори).

Чекаючі генератори (одновібратори) прямокутних імпульсів.

Генератори пилкоподібної напруги.

Функціональні елементи цифрової схемотехніки.

Логічні інтегральні елементи та їх характеристика.

Комбінаційні цифрові інтегральні пристрої (комбінаційні цифрові (мікросхеми).

Тригери.

Цифрові мікросхеми регістрів і лічильників.

Цифрові і аналогові перетворювачі електричних сигналів.

Інтегральні комутатори і компаратори.

Мультивібратори і одновібратори імпульсних сигналів на елементах цифрової схемотехніки.

Електронні пристрої випрямлення і стабілізації напруги.

Некеровані випрямлячі однофазного і трифазного струму.

Згладжувальні фільтри.

Параметричні і компенсаційні стабілізатори напруги і струму.

Інтегральні стабілізатори напруги.

!!!!!!!REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA РЕКЛАМА REKLAMA!!!!!!