стоматологія

 

НА ГОЛВНУ

 

1.    Назвіть класифікацію оперативних методів лікування переломів щелеп.

2.    Які оперативні методи використовують при переломах верхньої щелепи?

3.    Які оперативні методи використовують при переломах нижньої щелепи?

4.    Чим відрізняється метод за Дінгманом від методу за Адамсом?

5.    Що таке фіксація уламку верхньої щелепи до кісток склепіння черепа?

6.    Назвіть показання для остеосинтезу нижньої щелепи.

7.    Назвіть показання та протипоказання для імобілізації відламків нижньої щелепи за допомогою кісткового шва.

8.    Які види кісткових швів ви знаєте?

9.    Назвіть структурні елементи кістки.?

10.  Чим відрізняються компактний та губчасті шари кістки?

11.  Як здійснюється контроль за станом кісткової тканин?

12.  Чим регулюється репаративна регенерація кісткової тканини?

13.  Які умови треба створити задля поліпшення умов остеогенезу?

14.  Назвіть стадії регенерації.

15.  Дайте визначення наступним термінам: трансплантат, імплантат, комбінований трансплантат, брефокістка.

16.  Які основні механізми впливу на процеси регенерації кістки?

17.    Що таке травматичний шок?

18.    Які патогенетичні фактори спричиняють виникнення травматичного шоку?

19.    Які стадії травматичного шоку ви знаєте?

20.    Що таке компенсований шок ?

21.    Що таке декомпенсований шок і чим він відрізняється від компенсованого?

22.    Які зміни проходять в системі кровообігу при шоці?

23.    Як змінюється газообмін при травматичному шоці?

24.    Як змінюється метаболізм та ферментативні активність при травматичному шоці?

25.    Який об’єм невідкладної медичної допомоги потрібно надати постраждалому з травматичним шоком на полі бою?

26.  Який об’єм невідкладної медичної допомоги потрібно надати постраждалому з травматичним шоком на МПП?

27.  Який об’єм невідкладної медичної допомоги потрібно надати постраждалому з травматичним шоком на МПБ?

28.  Який об’єм невідкладної медичної допомоги потрібно надати постраждалому з травматичним шоком в ОМедБ?

 

!!!!!!!REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA РЕКЛАМА REKLAMA!!!!!!