СВИНАРСТВО.

на головну

 

Народногосподарське значення, стан і перспективи розвитку свинарства.

Свинарство як галузь сільськогосподарського виробництва.

Розвиток свинарства в країнах світу.

Розвиток івинарства в Україні.

Сучасні тенденції і напрями розвитку галузі свинарства.

Походження свиней.

Походження і класифікація домашніх свиней.

Дикі предки та родичі свиней.

Доместикаційний процес свиней (приручення і одомашнення).

Корінні породи Європи та Азії.

Середземноморські свині стародавнього змішаного походження.

Значення перших заводських порід Англії в подальшому породоутворенні.

Біологічні, господарсько корисні та конституційні особливості свиней.

Біологічні особливості свиней.

Господарсько корисні ознаки свиней.

Конституція та екстер'єр свиней.

Типи свиней за напрямом продуктивності.

Інтер'єр свиней та методи його вивчення.

Взаємозв'язок між конституцією, екстер'єром, здоров'ям і продуктивністю свиней та їх адаптаційні ознаки.

Породи свиней.

 Фактори породоутворення.

Структура і властивості породи.

Групи порід за напрямом продуктивності.

Породи свиней поширені в Україні.

Породи універсального напряму продуктивності.

Велика біла порода.

Українська степова біла порода.

Латвійська біла порода.

Литовська Біла порода.

Породи м'ясного напряму продуктивності.

Полтавська м'ясна порода.

Українська м'ясна порода.

Естонська беконна порода.

Порода ландрас.

Уельська порода.

Порода дюрок.

Гепширська порода.

Порода п'єтрен.

Уессекс-седдлбекська порода.

Спеціальна лінія м'ясних свиней.

Породи сального напряму продуктивності.

Миргородська порода.

Українська степова ряба порода.

Північнокавказька порода.

Велика чорна порода.

Породне районування і системи розведення свиней в Україні.

Розведення та племінна робота.

Теоретичні основи племінної справи в свинарстві.

Оцінка, відбір і підбір у свинарстві.

Оцінка ремонтного і племіного молодняка.

Оцінка кнурів і маток.

Підбір у свинарстві.

Методи розведення свиней

Чистопородне розведення.

Схрещування.

Теорія і практика створення та використання гібридних свиней.

Селекційна робота в племінних господарствах.

Особливості організації племінної роботи в товарних господарствах.

Планування племінної роботи та прогнозування її ефективності.

Племінний та виробничій зоотехнічний облік.

Технологія виробництва свинини.

Технологія як наука про виробництво.

Технологічне проектування процесу виробництва.

Технологія виробництва чвинини на спеціалізованих індустріальних підприємствах.

Відтворення поголів'я свиней.

Проведення опросу. Годівля та утримання підсисних свиноматок і поросят-сисунів.

Технологія вирощування племінного і ремонтного молодняка.

Відгодівля свиней.

Виробництво свинини в колективних і державних господарствах.

Виробництво свинини в підсобних господарствах промислових і торговельних підприємств та організацій.

Виробництво свинини в особистих підсобних та фермерських господарствах.

Ветиринарно-санітарне забезпечення свинарських підприємств.

Ветиринарно-санітарний захист.

Загальні принципи профілактики хвороб.

Гігієна праці та техніка безпеки у свинарстві.

Організація праці в свинарстві.

Принципи організації та оплати праці на комплексах і фермах.

Режим праці і відпочнку.

Обов'язки працівників комплексів і ферм.

Переробка продукції свинарства.

Транспортування свиней на м'ясопереробні підприємства.

Переробка свиней.

Первинна переробка забійних свиней.

Морфологічний і хімічний склад м'яса.

Зміни в м'ясі після забою свиней і при зберіганні.

Виробництво інших продуктів забою.

Основи ветиринарно-санітарної оцінки м'яса, контролю за його перевезенням і переробкою свиней у господарствах.

Консервування і зберігання м'яса.

!!!!!!!REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA РЕКЛАМА REKLAMA!!!!!!